Kinh doanh dạy thêm chịu thuế suất như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #602838 26/05/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1265)
  Số điểm: 9408
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 185 lần


  Kinh doanh dạy thêm chịu thuế suất như thế nào?

  Chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh dạy thêm như thế nào? Nếu mở doanh nghiệp kinh doanh dạy thêm thì chịu thuế suất ra sao? Nếu kinh doanh theo diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì chịu thuế suất như thế nào?

  Doanh nghiệp kinh doanh dạy thêm chịu thuế suất như thế nào?

  Doanh nghiệp kinh doanh dạy thêm sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN). Tùy vào phương pháp tính thuế mà doanh nghiệp áp dụng mà thuế suất phải nộp, các tính thuế sẽ khác nhau, cụ thể:

  Phương pháp 1: Xác định thu nhập chịu thuế dựa trên doanh thu - chi phí. 

  -  Doanh nghiệp sẽ nộp thuế TNDN 20% theo Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Nếu thỏa điều kiện tại Điều 18, 19, 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN. 

  - Việc xác định số thuế phải nộp áp dụng theo Điều 3, 4 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) nhân với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau:

  Thuế TNDN phải nộp

  = (

  Thu nhập tính thuế

  -

  Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)

  ) x

  Thuế suất thuế TNDN

   

  Trong đó:

   + Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.

  Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

  Thu nhập tính thuế

  =

  Thu nhập chịu thuế

  -

  Thu nhập được miễn thuế

  +

  Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

  + Thu nhập chịu thuế

  Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

  Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

  Thu nhập chịu thuế

  =

  Doanh thu

  -

  Chi phí được trừ

  +

  Các khoản thu nhập khác

   

  + Việc xác định doanh thu, chi phí được trừ, các khoản thu nhập khác anh xác định theo hướng dẫn tại Điều 5, 6, 7Thông tư 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi bởi Thông tư 96/2015/TT-BTC).

  Phương pháp 2: Nộp thuế TNDN trên tỷ lệ trên doanh thu 

  - Nếu doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động kinh doanh thì thực hiện kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ. Đối với hoạt động giáo dục thì thuế suất áp dụng là 2% trên doanh thu.

  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dạy thêm chịu thuế như thế nào?

  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dạy thêm sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC, cụ thể:

  Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ nộp thuế căn cứ trên doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu, cụ thể công thức tính thuế phải nộp như sau:

  Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

  Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN

  Trong đó:

  - Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng theo quy định; các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN); doanh thu khác mà hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

   - Tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm Thông tư này, trong đó, dạy thêm là dịch vụ không chịu thuế GTGT nên hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ chịu thuế TNCN với tỷ lệ 2% trên doanh thu.

  Như vậy, chính sách thuế giữa doanh nghiệp kinh doanh dạy thêm và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khác nhau. Hi vọng các thông tin trên hữu ích đối với bạn!

   
  1220 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận