Kinh doanh có điều kiện

Chủ đề   RSS   
 • #451914 16/04/2017

  Kinh doanh có điều kiện

  Cho em hỏi những ngành nghề kinh doanh sau có phải kinh doanh có điều kiện không ạ?

   
   

       

  XÂY DỰNG

   

   

  41

  410

  4100

  41000

  Xây dựng nhà các loại

   

  42

       

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng

     

  421

  4210

   

  Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

         

  42101

  Xây dựng công trình đường sắt

         

  42102

  Xây dựng công trình đường bộ

     

  422

  4220

  42200

  Xây dựng công trình công ích

     

  429

  4290

  42900

  Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

   

  43

       

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng

     

  431

     

  Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng

       

  4311

  43110

  Phá dỡ

       

  4312

  43120

  Chuẩn bị mặt bằng

     

  432

     

  Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác

       

  4321

  43210

  Lắp đặt hệ thống điện

       

  4322

   

  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí

         

  43221

  Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước

         

  43222

  Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí

       

  4329

  43290

  Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

     

  433

  4330

  43300

  Hoàn thiện công trình xây dựng

     

  439

  4390

  43900

  Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác

       

  2592

  25920

  Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

       

  2599

   

  Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

         

  25991

  Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn

         

  25999

  Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu

   

   
  6385 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận