Kiến nghị xây dựng nhà ở xã hội cho NLĐ có thu nhập thấp

Chủ đề   RSS   
 • #598864 21/02/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1854)
  Số điểm: 64454
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1377 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Kiến nghị xây dựng nhà ở xã hội cho NLĐ có thu nhập thấp

  Đây là nội dung tại Thông báo 37/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị một số nội dung nổi bật như sau:

  (1) Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, NLĐ thu nhập thấp

  Cụ thể, để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc chồng chéo, khoảng trống của pháp luật trong thời gian chưa sửa các Luật liên quan, trình Chính phủ. Nghiên cứu lồng ghép Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam” trong Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

  (2) Chính sách hỗ trợ bảo hiểm, hỗ trợ chi phí dầu, duy tu, bảo dưỡng ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam

  Trong đó, rà soát lại nguồn lợi thủy sản, ngư trường, quy hoạch phát triển tàu cá, hướng dẫn ngư dân tổ chức lại sản xuất để phát triển bền vững; tham mưu chính sách hỗ trợ trực tiếp ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá khai thác thủy sản trên vùng biển xa bờ; các cơ quan chức năng, lực lượng thực thi pháp luật trên biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ và bảo vệ ngư dân khi ra khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền.

  (3) Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/ 2020 của Chính phủ.

  (4)  Bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là hành vi trốn đóng, chậm đóng, trục lợi bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan.

  (5) Về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở các đơn vị, doanh nghiệp ngành giao thông vận tải, ngành xây dựng để thanh toán nợ tiền lương, nợ tiền bảo hiểm xã hội

  (6)  Về hỗ trợ doanh nghiệp ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng.

  (7) Ưu tiên bố trí ngân sách phát triển cơ sở khám chữa bệnh nơi có đông công nhân lao động; khám chữa bệnh đối với công nhân lao động có thu nhập thấp.

  (8) Sớm thực hiện Đề án cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

  (9) Bổ sung thẩm quyền của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận dụng quy định của Nghị định 10/2019/NĐ-CP để tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu.

  (10) Nghiên cứu ban hành chính sách phù hợp để “tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân, thu hút, tạo động lực cho cán bộ công đoàn” theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/ 2021.

  (11) Đánh giá, xác định và công bố “mức sống tối thiểu” của người lao động và gia đình người lao động.

  Xem chi tiết tại Thông báo 37/TB-VPCP ngày 20/02/2023.

   
  114 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (21/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598878   21/02/2023

  Xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, NLĐ có thu nhập thấp

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường và sức khỏe cho người lao động là giải pháp hết sức cần thiết nhằm phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế. Công tác chăm lo cho đời sống công nhân, cũng như xây dựng nhà ở an sinh xã hội là cực kỳ quan trọng, không chỉ với doanh nghiệp mà còn đối với cả xã hội.

   

   
  Báo quản trị |