Kiến nghị nâng chuẩn học quân sự cho sinh viên như huấn luyện chiến sĩ mới

Chủ đề   RSS   
 • #605380 13/09/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2132)
  Số điểm: 74736
  Cảm ơn: 58
  Được cảm ơn 1596 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Kiến nghị nâng chuẩn học quân sự cho sinh viên như huấn luyện chiến sĩ mới

  Vừa qua, có kiến nghị gửi đến Cổng Thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng về việc nâng chuẩn học quân sự cho sinh viên như huấn luyện chiến sĩ mới.

  Theo đó,  Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri với nội dung: “Đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá chất lượng chương trình học quân sự trong chương trình đào tạo đại học của sinh viên nâng chuẩn nội dung chương trình đào tạo tương tự như huấn luyện chiến sĩ mới, được cấp chứng chỉ huấn luyện chiến sĩ mới” 

  Ngày 11/9/2023, Bộ Quốc phòng có câu trả lời như sau:

  Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh  quy định mục tiêu GDQP&AN cho sinh viên: 

  “Bảo đảm cho người học có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc”

  (căn cứ tại khoản 2, Điều 12 Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh)

  Để thực hiện mục tiêu trên, hiện nay sinh viên đào tạo trình độ đại học được học môn học GDQP&AN theo chương trình quy định tại Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình GDQP&AN trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học, với thời lượng 165 tiết (tương đương 01 tháng học tập tập trung), kết thúc môn học được cấp chứng chỉ GDQP&AN;

  Đối với chương trình chiến sĩ mới quy định tại Quyết định số 1945/QĐ- TM ngày 08/10/2020 của Tổng Tham mưu trưởng về việc ban hành chương trình huấn luyện chiến sĩ mới 03 tháng, với mục tiêu “Giáo dục, huấn luyện để thanh niên trở thành người chiến sĩ trong quân đội có giác ngộ chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, có kỷ luật nghiêm, thể lực tốt, phẩm chất tác phong và lối sống của người quân nhân cách mạng. Nắm chắc nội dung giáo dục chính trị và thực hành được những nội dung cơ bản về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật bộ binh từng người, tổ; điều lệnh; thể lực, công tác hậu cần, công tác kỹ thuật, làm cơ sở tiếp thu các nội dung chương trình huấn luyện chiến đấu tiếp theo”;

  Như vậy, việc nâng chuẩn nội dung chương trình GDQP&AN cho sinh viên đào tạo trình độ đại học tương tự như huấn luyện chiến sĩ mới, được cấp chứng chỉ huấn luyện chiến sĩ mới là không phù hợp, vì mục tiêu GDQP&AN cho sinh viên và mục tiêu huấn luyện chiến sĩ mới là khác nhau, mặt khác sẽ ảnh hưởng đến thời gian đào tạo chuyên ngành của sinh viên.

  Trên đây là câu trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri về việc nâng chuẩn học quân sự cho sinh viên.

  Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

   
  179 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận