Kiểm tra viên thuế bắt buộc phải có bằng cử nhân luật hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #609096 07/03/2024

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (82)
  Số điểm: 440
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Kiểm tra viên thuế bắt buộc phải có bằng cử nhân luật hay không?

  Kiểm tra viên thuế bắt buộc phải có bằng cử nhân luật hay không? Yêu cầu về năng lực chuyên môn của Kiểm tra viên thuế được quy định thế nào?
   

  Yêu cầu về năng lực chuyên môn của Kiểm tra viên thuế được quy định thế nào?

  Căn cứ Bản mô tả vị trí việc làm Kiểm tra viên thuế thuộc Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC quy định chức danh nghề nghiệp này cần có năng lực chuyên môn như sau:

  (1) Khả năng tham mưu xây dựng các văn bản (theo nhiệm vụ của vị trí việc làm) đạt cấp độ 2/3;

  (2) Khả năng hướng dẫn thực hiện các văn bản (theo nhiệm vụ của vị trí việc làm) đạt cấp độ 2/3;

  (3) Khả năng kiểm tra việc thực hiện các văn bản (theo nhiệm vụ của vị trí việc làm) đạt cấp độ 2/3;

  (4) Khả năng thẩm định, góp ý các văn bản (theo nhiệm vụ của vị trí việc làm) đạt cấp độ 2/3;

  (5) Khả năng thực hiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ (theo nhiệm vụ của vị trí việc làm) đạt cấp độ 2/3.

  dl-kiem-tra-vien-ve-thue

  Kiểm tra viên thuế bắt buộc phải có bằng cử nhân luật hay không? Yêu cầu về trình độ của vị trí này?

  Căn cứ Bản mô tả vị trí việc làm Kiểm tra viên thuế thuộc Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư 54/2023/TT-BTC quy định chức danh nghề nghiệp này cần có trình độ như sau:

  (1) Trình độ đào tạo

  - Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác.

  (2) Bồi dưỡng, chứng chỉ

  - Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

  (3) Phẩm chất cá nhân

  - Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan.

  - Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.

  - Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.

  - Điềm tĩnh, nguyên tắc, cẩn thận, bảo mật thông tin.

  - Khả năng đoàn kết nội bộ.

  - Chịu được áp lực trong công việc.

  - Tập trung, sáng tạo, tư duy độc lập và logic.

  (4) Các yêu cầu khác

  - Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến lĩnh vực thuế và quy trình nghiệp vụ quản lý có liên quan đến phần công việc được giao;

  - Nắm được những vấn đề cơ bản về chiến lược phát triển, chương trình cải cách hành chính của Chính phủ và ngành Thuế, các chính sách kinh tế tài chính liên quan;

  - Nắm rõ quy trình xây dựng các phương án, kế hoạch, các quyết định cụ thể và có kiến thức am hiểu trong lĩnh vực được giao; có kỹ năng soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao nghiên cứu, tham mưu; sử dụng thành thạo máy vi tính, phần mềm quản lý thuế và các công cụ khác;

  - Nắm vững những vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp, kế toán thuế, phân tích tài chính doanh nghiệp và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của đối tượng nộp thuế để nâng cao hiệu quả quản lý thuế;

  - Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kiến thức chuyên sâu, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đạt hiệu quả cao; có kỹ năng xây dựng kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện công việc thuộc phần hành được giao; kỹ năng soạn thảo văn bản nghiệp vụ về thuế; kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và kiểm tra công việc được giao và kỹ năng đọc, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp;

  - Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

  Theo quy định trên thì Kiểm tra viên thuế cần tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác.

  Như vậy, Kiểm tra viên thuế chỉ yêu cầu phải tốt nghiệp đại học với ngành nghề phù hợp với lĩnh vực công tác mà không nhất thiết phải là cử nhân luật.

   

   
  134 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận