Kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại cơ sở

Chủ đề   RSS   
 • #596012 28/12/2022

  huy_tbm

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:28/12/2022
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại cơ sở

  Mình có vấn đề này mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người. Trường hợp bên phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khi đi kiểm tra cơ sở thuộc diện quản lý thấy có sai phạm và ra quyết định tạm đình chỉ (đúng thẩm quyền). Sau 30 ngày, hết hiệu lực tạm đình chỉ nhưng quên đi kiểm tra kiểm cơ sở và chưa ra quyết định đình chỉ (nếu cơ sở đó chưa khắc phục) thì giải quyết thế nào? Xin cảm ơn.

   
  67 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596078   28/12/2022

  Kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại cơ sở

  Chào bạn, mình xin có vài thông tin hỗ trợ bạn như sau:

  Theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì:

  Điều 17. Tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân không bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy

  [...]

  7. Thủ tục đình chỉ hoạt động:

  a) Khi hết thời hạn tạm đình chỉ hoạt động, người có thẩm quyền đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động trước đó có trách nhiệm tổ chức kiểm tra cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và hoạt động của cá nhân bị tạm đình chỉ để xem xét khả năng loại trừ nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc khắc phục vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy. Việc kiểm tra phải được lập thành biên bản (Mẫu số PC 10);

  b) Kết thúc kiểm tra, nếu xét thấy nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ chưa được loại trừ hoặc vi phạm không được khắc phục hoặc không thể khắc phục được thì người có thẩm quyền đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động trước đó xem xét, ra quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, hoạt động của cá nhân (Mẫu số PC 14).

  [...]”

  Như vậy, sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ hoạt động thì người có thẩm quyền đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động trước đó có trách nhiệm tổ chức kiểm tra lại xem đã loại trừ nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ hoặc khắc phục vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy hay chưa. Nếu chưa thì người có thẩm quyền đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động trước đó xem xét, ra quyết định đình chỉ hoạt động.

  Cũng theo quy định tại Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, được sửa đổi bởi khoản 36 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 thì: “Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa, trừ trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.”

  Ngoài ra, hiện nay mình vẫn chưa rà soát được quy định nào nói về thời hạn tối đa để tổ chức thực hiện kiểm tra lại, ra quyết định đình chỉ hoạt động (nếu có) sau khi hết thời gian tạm đình chỉ. Do đó, theo quan điểm của mình, trường hợp này bên phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, lập biên bản kiểm tra và ra quyết định đình chỉ hoạt động (nếu có).

  Hy vọng thông tin của mình hữu ích cho bạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vantrinh4120@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/12/2022)
 • #596096   28/12/2022

  nitrum01
  nitrum01
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (147)
  Số điểm: 960
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 19 lần


  Kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại cơ sở

  Trong trường hợp này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 30 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ạ, cụ thể: 
  "Điều 30. Vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
  1. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản.
  2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây
  a) Không tổ chức thực hiện văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền;
  b) Không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền;
  c) Không xuất trình hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
  d) Không bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm làm việc với người có thẩm quyền kiểm tra khi đã nhận được thông báo về việc kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
  đ) Không tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;
  e) Không gửi báo cáo kết quả kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
  3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.
  4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy."
  Như vậy khi không thực hiện đúng thời hạn yêu cầu phòng cháy chữa cháy thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định trên ạ
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nitrum01 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/12/2022)