Kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trên môi trường điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #606355 25/10/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2201)
  Số điểm: 76692
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1627 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Kiểm tra ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trên môi trường điện tử

  Ngày 24/10/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 431/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

  Theo đó, tại Thông báo 431/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kết luận như sau:

  (1) Thống nhất về sự cần thiết ban hành Nghị định và khung dự thảo Nghị định nhằm cải cách, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thông quan hàng hóa, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, bảo đảm phù hợp với các thỏa thuận, điều ước quốc tế và định hướng về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

  (2) Dự thảo Nghị định điều chỉnh đối với hoạt động thông quan hàng hóa, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Hàng hóa được nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện do các cơ quan có thấm quyền ban hành, hướng dẫn. 

  Thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu được thực hiện trên môi trường điện tử qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trên cơ sở phân tích, xử lý dữ liệu, đánh giá việc hàng hóa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện nhập khẩu để quyết định cho thông quan. 

  Các cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp vào quy trình, thủ tục thông quan hàng hóa; chỉ thực hiện kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm sau thông quan. Nghị định quy định cụ thể các hàng hóa có độ rủi ro cao cần được kiểm soát chặt và trường hợp cần thiết phải kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

  (3) Phải có biện pháp kiểm soát rủi ro, như hậu kiểm, tăng cường chế tài xử lý vi phạm của cá nhân, tổ chức.

  (4) Rà soát bảo đảm phù họp với các thỏa thuận, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc là thành viên.

  (5) Bộ Tài chính gửi dự thảo Nghị định để lấy thêm ý kiến của các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triến nông thôn, Y tế, Công Thuơng, Giao thông vận tải. Đề nghị các Bộ rà soát kỹ và sửa trục tiếp vào dự thảo Nghị định; đối chiếu với quy định của các Luật hiện hành và dụ án Luật đang sửa đối, bố sung (như Luật Chất luợng sản phẩm, hàng hóa, Luật An toàn thục phẩm, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật...) để bảo đảm tuân thủ chặt chẽ định huớng cải cách kiểm tra chuyên ngành tại Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tuớng Chính phủ và đồng bộ giữa dụ thảo Nghị định với nội dung dụ kiến sửa đối trong các Luật; 

  Chỉ rõ những Điều, Khoản, Điểm vướng Luật và những giải pháp để hạn chế rủi ro (như các mặt hàng cần kiểm soát chặt) sau khi Nghị định được ban hành. Ý kiến tham gia của các Bộ gửi về Bộ Tài chính truớc ngày 15/11/2023 đế tống họp, hoàn thiện dự thảo Nghị định.

  Xem chi tiết tại Thông báo 431/TB-VPCP ngày 24/10/2023.

  Xem và tải Thông báo 431/TB-VPCP

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/10/25/thong-bao-431-tb-vpcp-2023-du-thao-nghi-dinh-thu-tuc-kiem-tra-chat-luong-hang-hoa-nhap-khau.pdf

   
  62 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (07/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận