Kiểm toán nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #496628 11/07/2018

  Kiểm toán nhà nước

  Luật sư cho hỏi : kiểm toán nhà nước có được kiểm tra chi phí của doanh nghiệp tư nhân hay không,

   

   
  1933 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #496875   14/07/2018

  trantomy
  trantomy
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/06/2016
  Tổng số bài viết (558)
  Số điểm: 5400
  Cảm ơn: 184
  Được cảm ơn 178 lần


  Theo quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước 2015 thì đối tượng được kiểm toán không bao gồm doanh nghiệp tư nhân. Bạn có thể tham khảo quy định sau:

  Điều 55. Đơn vị được kiểm toán

  1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác của Nhà nước ở trung ương.

  2. Cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

  3. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan khác của Nhà nước ở địa phương.

  4. Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

  5. Đơn vị quản lý, sử dụng dự trữ quốc gia; quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

  6. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí, ngân quỹ nhà nước.

  7. Đơn vị sự nghiệp công lập.

  8. Tổ chức quản lý tài sản quốc gia.

  9. Ban quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

  10. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống, khi cần thiết, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định lựa chọn mục tiêu, tiêu chí, nội dung và phương pháp kiểm toán phù hợp.

  11. Đơn vị nhận trợ giá, trợ cấp của Nhà nước, đơn vị có công nợ được Nhà nước bảo lãnh mà không phải là doanh nghiệp có quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước. Các đơn vị này có thể thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán phải thực hiện việc kiểm toán theo chuẩn mực, quy trình kiểm toán nhà nước và gửi báo cáo kiểm toán cho Kiểm toán nhà nước.

  12. Cơ quan được giao quản lý, sử dụng nợ công.

   
  Báo quản trị |