Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #603663 30/06/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (440)
  Số điểm: 3355
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại như thế nào?

  Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đất xảy ra ngày càng nghiêm trọng. Chủ yếu tập trung tại các khu dân cư, điểm du lịch,.. Vậy pháp luật quy định như thế nào về việc bảo vệ môi trường đất?

   

  Quy định chung về bảo vệ môi trường đất được quy định như thế nào?

  Căn cứ Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định về các quy định chung khi bảo vệ môi trường đất như sau:

  - Quy hoạch, kế hoạch, dự án và hoạt động có sử dụng đất phải xem xét tác động đến môi trường đất, có giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, suy thoái môi trường, bảo vệ môi trường đất.

  - Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất có trách nhiệm bảo vệ môi trường đất; xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất đối với khu vực ô nhiễm môi trường đất do mình gây ra.

  - Nhà nước xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất ở khu vực ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để lại hoặc không xác định được tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm

  Theo quy định này thì việc bảo vệ môi trường đất phải xem xét đến các yếu tố như tác động đến môi trường đất, có giải pháp phòng ngừa ô nhiễm và các yếu tố khác theo quy định nêu trên.

  Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại như thế nào?

  Theo Điều 16 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định về phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất như sau:

  - Khu vực ô nhiễm môi trường đất là khu vực đất có chất ô nhiễm vượt mức cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

  - Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại theo tiêu chí nguồn gây ô nhiễm, khả năng lan truyền, đối tượng chịu tác động.

  - Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại theo mức độ ô nhiễm, gồm khu vực ô nhiễm, khu vực ô nhiễm nghiêm trọng và khu vực ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng

  Như vậy, khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân chia thành 03 khu vực nêu trên

  Pháp luật quy định về trách nhiệm bảo vệ môi trường đất của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như thế nào?

  Căn cứ Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định về trách nhiệm của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như sau:

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau đây:

  + Quy định chi tiết tiêu chí xác định, phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất theo mức độ ô nhiễm;

  + Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan có liên quan trong việc xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường 2020; tổ chức điều tra, đánh giá và công khai thông tin về chất lượng môi trường đất;

  + Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

  + Tổng hợp danh mục các khu vực ô nhiễm môi trường đất; xây dựng, cập nhật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và công bố thông tin về các khu vực ô nhiễm môi trường đất trên phạm vi cả nước.

  - Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc xử lý, cải tạo và phục hồi khu vực ô nhiễm môi trường đất quốc phòng, đất an ninh và khu vực khác theo quy định của pháp luật.

  - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:

  + Thực hiện điều tra, đánh giá, xác định và khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, khu vực ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm;

  + Xử lý khu vực ô nhiễm môi trường đất, khu vực ô nhiễm môi trường đất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường 2020;

  + Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về các khu vực có dấu hiệu ô nhiễm môi trường đất liên tỉnh, khu vực ô nhiễm môi trường đất đặc biệt nghiêm trọng;

  + Cập nhật thông tin về khu vực ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường theo quy định

  Như vậy, các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ môi trường sẽ có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường đất theo quy định nêu trên.

  Từ những căn cứ nêu trên, pháp luật đã phân chia thành 03 khu vực ô nhiễm môi trường đất nhằm có các biện pháp đẩy mạnh việc bảo vệ ô nhiễm môi trường đất của các khu vực đó cũng như quy định chặt chẽ về trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan trong công tác bảo vệ môi trường

   
   
  1175 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận