Không vành tai trái có tham gia nghĩa vụ công an được không?

Chủ đề   RSS   
 • #563583 27/11/2020

  hongphuongtg98
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/08/2020
  Tổng số bài viết (820)
  Số điểm: 5755
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 123 lần


  Không vành tai trái có tham gia nghĩa vụ công an được không?

  Theo Điều 5 Thông tư 45/2019/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe như sau:

  - Chỉ công nhận đủ sức khỏe để tuyển chọn đối với công dân có sức khỏe Loại 1 (một), Loại 2 (hai) và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

  - Tiêu chuẩn sức khỏe về lâm sàng, cận lâm sàng của công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo quy định hiện tại Bảng số 2 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.
   
  - Chỉ công nhận đủ sức khỏe để tuyển chọn đối với công dân có sức khỏe Loại 1 (một), Loại 2 (hai) và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

  Và tại Phụ lục 1 Phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật Ban hành kèm theo Thông tư 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định như sau:

   

  - Vành tai:

   

   

  + Không có vành tai

  6

   

  + Không còn cấu trúc vành tai (chỉ có nụ thịt)

  5

   

  + Mất một số cấu trúc giải phẫu

  4

  Căn cứ quy định trên, trường hợp không có vành tai sẽ thì số điểm là 6. Mà phân loại sức khỏe loại 6 thì sẽ không đủ điều kiện để tham gia nghĩa vụ công an.

   
  551 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận