Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có bị xử phạt không?

Chủ đề   RSS   
 • #605416 14/09/2023

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 2187
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 38 lần


  Không quyết toán thuế thu nhập cá nhân có bị xử phạt không?

  Cho em hỏi, do không năm rõ thông tin về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nên đến hiện tại em chưa thực hiện quyết toán, có bị phải nộp phạt không ạ? nếu em không thực hiện quyết toán luôn thì có ảnh hưởng gì không ạ?

  Thuế thu nhập cá nhân thuộc loại thuế khai quyết toán năm
   
  Căn cứ quy định tại  khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP đề cập về các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế trong đó thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công;
   
  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế sẽ thực hiện khai quyết toán năm.
   
  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
   
  Căn cứ quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 đề cập thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm:
   
  - Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
   
  - Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
   
  Xử phạt vi phạm hành chính hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
   
  Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC đề cập trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.
   
  Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
   
  + Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
   
  + Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
   
  + Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
   
  + Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
   
  - Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;
   
  - Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
   
  - Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
   
  + Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế 2019.
   
  Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.
   
  Như vậy, trường hợp chị không thực hiện quyết toán thuế năm, tùy từng trường hợp trực tiếp quyết toán hay ủy quyền quyết toán sẽ có thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nêu trên. Nếu chị quyết toán chậm trễ hoặc không thực hiện quyết toán thì tùy vào thời gian chậm trễ sẽ có mức phạt khác nhau, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân là trách nhiệm của mỗi công dân nên mình phải thực hiện.Chị lưu ý trong trường hợp có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn. 
   
  861 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nitrum01 vì bài viết hữu ích
  cucthuekontum (20/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận