Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa vào sử dụng

Chủ đề   RSS   
 • #465081 20/08/2017

  ksnb_ctr

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:24/11/2015
  Tổng số bài viết (57)
  Số điểm: 480
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 5 lần


  Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa vào sử dụng

  Trước đây doanh nghiệp khi nộp Thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế căn cứ theo quy định tại mục 2 điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC

  "Căn cứ vào nhu cầu sử dụng hoá đơn và việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng hoá đơn của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hoá đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hoá đơn của tổ chức, doanh nghiệp."

  Chi cục thuế sẽ cho doanh nghiệp phát hành hóa đơn: số lương 1 quyển. Nhưng do doanh nghiệp in số lượng nhiều hơn 1 quyển ví dụ  5 quyển khi sử dụng hết quyển 1 doanh nghiệp quên không làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn mà vẫn tiếp tục sử dụng (vấn đề áp dụng với các hóa đơn gắn liền với nghiệp vụ kinh tế phát sinh)

  Trong tình huống này doanh nghiệp cần phải làm gì để tránh bị xử phạt với số tiền xử phạt lớn do vi phạm quy định không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa hóa đơn và sử dụng.  Quy định xử phạt hành chính trong trường hợp này theo điểm b, c khoản 2  Điều 10. Thông tư 10/2014/TT-BTC: Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng:

  b) Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

  c) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

  Doanh nghiệp phải làm sao để được áp dụng mức phạt thấp. Trong trường hợp này nếu chi cục thuế chưa phát hiện ra hành vi vi phạm doanh nghiệp tự phát hiện ra hành vi vi phạm của mình.

  Sau khi nộp tờ khai thuế sẽ tạm dừng không viết hóa đơn chưa được kê khai nữa và liên hệ với chi cục thuế để làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định. Do số hóa đơn gắn với nghiệp vụ kinh tế được kê khai nộp thuế theo quy định nên doanh nghiệp chỉ bị xử phạt theo khoản b.

  Nếu doanh nghiệp liên hệ với chi cục thuế để làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn mà vẫn đang sử dụng hóa đơn chưa đến kỳ kê khai thuế doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vào khoản c.

  Trên đây là những lưu ý để doanh nghiệp biết và thực hiện. Trân trọng!

   
  2282 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận