Không được ủy quyền nếu thuộc 22 trường hợp sau

Chủ đề   RSS   
 • #563192 23/11/2020

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1900 lần


  Không được ủy quyền nếu thuộc 22 trường hợp sau

  các trường hợp không được ủy quyền

  các trường hợp không được ủy quyền - Ảnh minh họa

  Dưới đây là các trường hợp không được ủy quyền trong các lĩnh vực hôn nhân gia đình, hình sự, dân sự, đất đai, hành chính, doanh nghiệp,… mọi người xem tham khảo và lưu ý không được sử dụng quyền được ủy quyền để nhờ người khác làm những việc sau:

  Lĩnh vực

  Nội dung không được ủy quyền

  Căn cứ

  Hôn nhân gia đình

  Đăng ký kết hôn:

  Khi đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ phải có mặt.

  Quyết định 3814/QĐ-BTP

   Ly hôn:

  Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật hôn nhân và gia đình thì họ là người đại diện.

  Bộ luật tố tụng dân sự 2015

  Dân sự

  Công chứng di chúc của mình:

  Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc và không được ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc

   

  Điều 56 Luật công chứng 2014

   Quyền, lợi ích đối lập với người ủy quyền tại cùng vụ việc:

  Cụ thể, nếu người được ủy quyền cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người ủy quyền mà quyền, lợi ích hợp pháp của người được ủy quyền đối lập với quyền, lợi ích của người ủy quyền.

  Điểm a Khoản 1 Điều 87 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

  Đang được ủy quyền bởi một đương sự khác trong cùng vụ việc có quyền, lợi ích đối lập với người sẽ ủy quyền:

  Cụ thể, nếu người được ủy quyền đang là đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho một người khác (người đã ủy quyền) mà quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền, lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ việc (người sắp ủy quyền).

   

  Điểm b Khoản 1 Điều 87 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

  Đăng ký nhận cha, mẹ, con

  Điều 25, Điều 47 Luật Hộ tịch 2014

   

  Hình sự

  Nhận tội thay mình

  Bộ luật hinh sự

  Các trường hợp không được ủy quyền trong tố tụng hình sự:

  - Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra không được ủy quyền cho Điều tra viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

  - Cấp trưởng, cấp phó cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Công an nhân dân, Quân đội nhân dân không được ủy quyền cho cán bộ điều tra thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

  - Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát không được ủy quyền cho Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

  - Chánh án, Phó Chánh án Tòa án không được ủy quyền cho Thẩm phán thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

  Bộ luật tố tụng hình sự 2015)

  Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2:

  Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

   

  Khoản 2 Điều 46 Luật lý lịch tư pháp 2009

  Đất đai

  UBND cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không được ủy quyền

  Khoản 4 Điều 59 Luật đất đai 2013

  Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản

  Khoản 5 Điều 13 Luật kinh doanh bất động sản 2014

  Các vấn đề khác

  Trong tố tụng hành chính, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba

  Khoản 5 Điều 60 Luật tố tụng hành chính 2015

  Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng là hợp tác xã không được ủy quyền cho những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình

  Khoản 5 Điều 81 Luật các tổ chức tín dụng 2010

  Cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp

  Khoản 2 Điều 11 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

  Cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương nhận ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền

  Khoản 2 Điều 14 Luật tổ chức chính quyền ở địa phương 2015

  Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh không được ủy quyền quyết định trưng mua tài sản

  Khoản 3 Điều 14 Luật trưng mua trưng dụng tài sản năm 2008

  Tổ chức khảo nghiệm thuốc thú y không trực tiếp đứng tên đăng ký hoặc không được nhận ủy quyền đứng tên đăng ký thuốc thú y tại Việt Nam.

  Luật thú y 2015

  Tố cáo:

  Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

  Điều 22 Luật tố cáo

  Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

  Khoản 5, Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014

  Cá nhân không được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập nếu:

  - Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền quy định tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó.

  Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

  - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

  - Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).

  - Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế

  - Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC

   

  Công văn 5749/CT-TNCN

  Người bị chất vấn không được ủy quyền cho người khác trả lời thay mình tại kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân

  Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015

  Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng

  Điểm a, khoản 1, Điều 8 Quy chế về tiền tiết kiệm ban hành kèm theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN

  Các mems bổ sung thêm nhé!

  Cập nhật bởi shin_butchi ngày 23/11/2020 02:33:10 CH
   
  3248 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn shin_butchi vì bài viết hữu ích
  haidk919 (26/11/2020) ThanhLongLS (23/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận