Không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo trong vòng 24 giờ

Chủ đề   RSS   
 • #532525 05/11/2019

  Linhngo99
  Top 500
  Female


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/09/2019
  Tổng số bài viết (195)
  Số điểm: 1803
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 233 lần


  Không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo trong vòng 24 giờ

  Chính phủ vừa ban hành dự thảo Nghị định phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi. Nghị định này thay thế Nghị định 90/2008/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 13/08/2008 về chống thư rác và Nghị định 77/2012/NĐ-CP ban hành ngày 05/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2008/NĐ-CP.

  Nghị định mới gồm V chương và 55 Điều tăng 9 điều so với văn bản thay thế. Theo nội dung tại dự thảo, quy định một số điểm nổi bật sau đây:

  1. Không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo trong vòng 24 giờ

  Là nội dụng quy định tại Điều 15 của dự thảo. Theo đó, tại điều này dự thảo quy định về nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện quảng cáo như sau:

  - Chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện quảng cáo đến người nhận khi có sự đồng ý một cách rõ ràng trước đó của người nhận hoặc chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện quảng cáo khi người nhận chưa nằm trong danh sách quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này.

  - Phải chấm dứt việc gửi đến người nhận các tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo hoặc thực hiện gọi điện quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận.

  Theo quy định hiện hành: Trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được yêu cầu từ chối, người quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo phải chấm đứt việc gửi đến người nhận các thư điện tử quảng cáo hay tin nhắn quảng cáo đã bị người nhận từ chối trước đó trừ trường hợp bất khả kháng (Căn cứ Điều 7 Nghị định 90/2008/NĐ-CP).

  - Chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện quảng cáo từ địa chỉ điện tử và hệ thống theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  - Khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo phải gửi đồng thời một bản sao nội dung đối với tin nhắn và thư điện tử; kịch bản đối với cuộc gọi quảng cáo tới hệ thống kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  - Không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo, 03 thư điện tử quảng cáo, 01 cuộc gọi quảng cáo tới một địa chỉ điện tử trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người nhận.

  Theo quy định hiện hành: không được phép gửi quá 5 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thoả thuận khác với người nhận (Căn cứ Điều 7 Nghị định 90/2008/NĐ-CP).

  - Chỉ được gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo trong khoảng thời gian từ 7  giờ đến 22  giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người nhận.

  - Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

  2. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký không nhận tất cả tin nhắn quảng cáo

  Là nội dung được quy định lại Điều 9 của dự thảo. Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân có thể đăng ký cho bộ thông tin và truyền thông để nhập số điện thoại vào danh sách số điện thoại không chấp nhận mọi tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo, như sau:

  -  Danh sách số điện thoại không nhận tất cả tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo là tập hợp số điện thoại mà người sở hữu số điện thoại đó đã đăng ký không nhận tất cả tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo.

  - Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện quảng cáo tới danh sách số điện thoại không chấp nhận tất cả tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo.

  - Tổ chức, cá nhân đều có quyền đăng ký không chấp nhận tất cả tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình.

  - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng hệ thống quản lý danh sách số điện thoại, không chấp nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo bằng cách cho phép các thuê bao đăng ký hoặc hủy đăng ký thông qua cú pháp tin nhắn gửi về đầu số 456.

  Theo quy định hiện hành: thì Tổ chức, cá nhân được từ chối nhận quảng cáo trực tiếp trên mỗi tin quảng cáo, được nhà phát hành quảng cáo hướng dẫn trên mỗi tin quảng cáo. Ngay khi nhận được yêu cầu từ chối, người quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo phải gửi ngay thông tin xác nhận đã nhận được yêu cầu từ chối và phải chấm dứt việc gửi loại thư điện tử quảng cáo đã bị từ chối đến người nhận đó (Căn cứ: Điều 12 Nghị định 90/2008/NĐ-CP)

  ….

  Mời các bạn xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi Linhngo99 ngày 05/11/2019 03:46:21 CH
   
  2171 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Linhngo99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận