Không đủ sức khỏe thì có được xuất ngũ sớm hơn thời hạn?

Chủ đề   RSS   
 • #567506 31/01/2021

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1104)
  Số điểm: 8100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 92 lần


  Không đủ sức khỏe thì có được xuất ngũ sớm hơn thời hạn?

  Việc tuyển chọn công dân có đủ những tiêu chí để tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự rất chặt chẽ đặc biệt trong môi trường quân đội thì việc rèn luyện thường xuyên thực hiện những bài tập nặng, khó đòi hòi những công dân đó phải có một sức khỏe đảm bảo. Tuy nhiên, thông thường kết thúc thời hạn thì họ được xuất ngũ, giả sử trong trường hợp sức khỏe không đảm bảo có tiếp tục phục vụ tại ngũ hay được xuất ngũ trước hạn hay không, vấn đề này đã được đặt ra.

  Căn cứ theo Khoản 2 Điều 43 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về điều kiện xuất ngũ như:

   
  Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ có thể được xuất ngũ trước thời hạn khi được Hội đồng giám định y khoa quân sự kết luận không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ tại ngũ hoặc các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1; các điểm a, b và c khoản 2 Điều 41 của Luật này.
   
  Như vậy, trường hợp đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa quân sự không đủ sức khỏe để tiếp tục phục vụ thì có thể xuất ngũ trước thời hạn. Nên những đối tượng nào thấy sưc khỏe không đảm bảo không thể tiếp tục hoạt động thì báo cáo lên cấp trên hay người đứng đầu họ sẽ xem xét và thực hiện khám sức khỏe thông qua sự đồng ý Hội đồng giam định y khoa quân sự. Chính vì vậy, việc sức khỏe không đảm bảo tiếp tục nhiệm vụ thì hoàn toàn có khả năng được xuất ngũ trước thời hạn.
   
  795 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578826   30/12/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1942)
  Số điểm: 13790
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Không đủ sức khỏe thì có được xuất ngũ sớm hơn thời hạn?

  Thiết nghĩ việc xuất ngũ trong thời gian nhập ngũ nếu không đủ điều kiện về sức khỏe là hoàn toàn hợp lý vì nếu không đủ sức khỏe thực hiện thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người chiến sĩ cũng như ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện, luyện tập.

   
  Báo quản trị |