Không có chứng từ khấu trừ thuế TNCN có quyết toán thuế được không?

Chủ đề   RSS   
 • #547076 26/05/2020

  Không có chứng từ khấu trừ thuế TNCN có quyết toán thuế được không?

  Xin chào quý Luật sư

  Xin nhờ các vị luật sư tư vấn dùm em trong trường hợp sau.

  Em làm cho 1 công ty nước ngoài A có chủ là người nước ngoài được gần 7 năm. Vào tháng 3 năm 2020 em nghỉ việc và qua làm ở công ty khác. Vừa qua em nhận được tin là công ty A nợ tiền thuế và bỏ văn phòng không làm việc nữa và cũng không liên lạc được với giám đốc người nước ngoài cũng không có làm thủ tục giải thể công ty.

  Vậy cho em xin hỏi là vào kỳ quyết toán thuế năm 2020 nếu em Không có chứng từ khấu trừ thuế TNCN có quyết toán thuế của công ty A thì em có thể quyết toán thuế TNCN năm 2020 không? và em cần chuẩn bị thêm giấy tờ gì để hoàn thành thủ tục quyết toán thuế TNCN khi không có chứng từ quyết toán thuế TNCN của công ty A.

  Kính mong quý luật sư giúp đỡ!

  Chân thành cảm ơn!

   
  3264 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jingheo123@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/05/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #562279   06/11/2020

  Cơ quan thuế sẽ xem xét một số trường hợp người nộp thuế không có chứng từ khấu trừ thuế TNCN khi tổ chức chi trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành thuế. Nên bạn vẫn có thể làm thủ tục quyết toán được khi không có chứng từ.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #583375   30/04/2022

  Căn cứ Công văn 883/TCT-DNNCN năm 2022 có quy định như sau:
  "IV. THỦ TỤC KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ
  1. Khai quyết toán thuế
  ...
  a) Đối với cá nhân khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm:
  - Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
  - Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.
  - Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì người nộp thuế sử dụng bản thể hiện của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử (bản giấy do người nộp thuế tự in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc do tổ chức, cá nhân trả thu nhập gửi cho người nộp thuế).
  - Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.
  - Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
  - Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.
  - Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Mục III công văn này (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc)."
  Như vậy, theo quy định trên để quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. Cơ quan thuế chỉ dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành thuế xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế trong trường hợp doanh nghiệp trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động bạn nha.
   
  Báo quản trị |