Không bố trí an toàn vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất thì bị xử phạt như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #598058 30/01/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (414)
  Số điểm: 3195
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Không bố trí an toàn vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất thì bị xử phạt như thế nào?

  Tình huống đặt ra: Cơ sở của tôi có 10 tổ sản xuất, vậy thì cần bố trí bao nhiên an toàn vệ sinh viên. Việc không bố trí an toàn vệ sinh viên bị xử phạt như thế nào?

  Theo Khoản 1 Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 có quy định:

  "Điều 74. An toàn, vệ sinh viên

  1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở. [...]”

  => Như vậy, mỗi tổ sản xuất phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Ví dụ, doanh nghiệp có 10 tổ sản xuất, thì phải bố trí ít nhất 10 an toàn, vệ sinh viên cho mỗi tổ sản xuất đó.

  Theo Điểm b Khoản 2 Điều 21 Nghị định 12/2022/NĐ-CP có quy định như sau:

  Điều 21. Vi phạm quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động

  [...]

  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

  [...]

  b) Không bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động nhưng người đó không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; không bố trí bộ phận hoặc người làm công tác y tế hoặc không ký hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực theo quy định hoặc bố trí người làm công tác y tế nhưng người đó không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;[...]"

  => Theo đó, an toàn, vệ sinh viên là người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp. Do đó, việc không bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động nhưng người đó không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có thể bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt nêu trên

   

   

   
  328 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598161   31/01/2023

  Không bố trí an toàn vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất thì bị xử phạt như thế nào?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở, công ty.

   
  Báo quản trị |  
 • #598446   31/01/2023

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (358)
  Số điểm: 2954
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Không bố trí an toàn vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất thì bị xử phạt như thế nào?

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của tác giả. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 quy định: “An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.”

  Người sử dụng lao động phải bố trí an toàn, vệ sinh viên đúng theo quy định là mỗi tổ sản xuất phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Nếu không bố trí đầy đủ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 21 Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #598451   31/01/2023

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1267)
  Số điểm: 9436
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 186 lần


  Không bố trí an toàn vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất thì bị xử phạt như thế nào?

  An toàn, vệ sinh trong quá trình lao động, sản xuất sản phẩm là điều cần thiết do đó các doanh nghiệp mới cần bố trí người làm công tác này. Nếu không bố trí hoặc bố trí người không đủ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #599205   27/02/2023

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1942)
  Số điểm: 13790
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Không bố trí an toàn vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất thì bị xử phạt như thế nào?

  Cám ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Hiện tại không phải đơn vị nào cũng nắm rõ các quy định của pháp luật. Việc cung cấp thông tin về việc phải bố trí an toàn vệ sinh viên cũng như mức phạt trong trường hợp không bố trí để doanh nghiệp biết để thực hiện cho đúng quy định. Tránh trường hợp bị xử phạt.

   

   
  Báo quản trị |