Khoanh tiền thuế nợ có thực hiện trong trường hợp cá nhân bị Tòa án tuyên bố chết?

Chủ đề   RSS   
 • #607367 08/12/2023

  huongpham3797

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/11/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 395
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Khoanh tiền thuế nợ có thực hiện trong trường hợp cá nhân bị Tòa án tuyên bố chết?

  Khoanh tiền thuế nợ có thực hiện trong trường hợp cá nhân bị Tòa án tuyên bố chết? Trình tự thủ tục khoanh nợ trong trường hợp cá nhân nộp thuế bị Tòa án tuyên bố chết?
   

  Khoanh tiền thuế nợ có thực hiện trong trường hợp cá nhân bị Tòa án tuyên bố chết?

  Tại khoản 1 Điều 83 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định khoanh tiền thuế nợ được thực hiện trong trường hợp người nộp thuế là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

  Cũng theo quy định này thì thời gian khoanh nợ được tính từ ngày được cấp giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự.

  Như vậy trường hợp người nộp thuế bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thực hiện khoanh tiền thuế nợ.

  khoanh-tien-thue-no

  Trình tự thủ tục khoanh nợ trong trường hợp cá nhân nộp thuế bị Tòa án tuyên bố chết?

  Trình tự thủ tục khoanh nợ trong trường hợp cá nhân nộp thuế bị Tòa án tuyên bố chết được thực hiện theo khoản 3 Điều 23 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể như sau:

  - Đối với trường hợp cá nhân nộp thuế bị Tòa án tuyên bố chết, khi có đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế ban hành quyết định khoanh nợ theo Mẫu số 01 /KN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP đối với số tiền thuế nợ tại thời điểm bắt đầu của thời gian khoanh nợ quy định tại khoản 2 Điều này.

  - Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định khoanh tiền thuế nợ mà Tòa án hủy quyết định tuyên bố một người là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc người nộp thuế tiếp tục hoạt động kinh doanh thì cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ theo Mẫu số 02/KN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Cơ quan quản lý thuế tính tiền chậm nộp đối với người nộp thuế kể từ ngày ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ đến ngày người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

  - Trường hợp người nộp thuế đã được cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định khoanh tiền thuế nợ, khi đủ điều kiện xóa nợ theo quy định tại Điều 85 Luật Quản lý thuế 2019 thì cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ theo Mẫu số 02/KN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và thực hiện xóa nợ theo quy định.

  - Trường hợp người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã được khoanh nợ mà cơ quan quản lý thuế phát hiện người nộp thuế đó thành lập cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp khác thì cơ quan quản lý thuế ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ theo Mẫu số 02/KN tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và thực hiện tính tiền chậm nộp kể từ ngày người nộp thuế được khoanh tiền thuế nợ đến ngày người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

   

   
  47 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận