khoảng tăng thêm từ 0,6m đến dưới 1,2m thì có được tính thêm 1 lớp không

Chủ đề   RSS   
 • #599363 28/02/2023

  khoảng tăng thêm từ 0,6m đến dưới 1,2m thì có được tính thêm 1 lớp không

  Căn cứ quy định tại Thông tư 13/2021/TT-BXD quy định:

  5.16. Công tác dàn giáo phục vụ thi công

  Đo bóc khối lượng dàn giáo thép công cụ phục vụ thi công thì ngoài các hướng dẫn nói trên cần lưu ý một số quy định cụ thể như sau:

  - Dàn giáo ngoài được tính theo diện tính hình chiếu đứng trên mặt ngoài của kết cấu.

  - Dàn giáo trong được tính theo diện tích hình chiếu bằng của kết cấu và chỉ được tính đối với các công tác có chiều cao lớn hơn 3,6m theo nguyên tắc lấy chiều cao dàn giáo 3,6m làm gốc và cứ mỗi khoảng tăng thêm 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn, khoảng tăng chưa đủ 0,6m không được tính khối lượng.

  …”

  Theo đó, chiều cao dàn giáo 3,6m làm gốc và cứ mỗi khoảng tăng thêm 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn. Trường hợp tăng thêm từ 0,6m đến dưới 1,2m chưa đủ mức để tính thêm một lớp để cộng dồn được ạ.

   
  73 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận