Khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có phải lập hóa đơn?

Chủ đề   RSS   
 • #533840 29/11/2019

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có phải lập hóa đơn?

  Mình có thắc mắc là khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có phải lập hóa đơn?

   
  15519 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #533858   29/11/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2004)
  Số điểm: 14475
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Công văn 3529/TCT-CS ngày 22/08/2014, Tổng cục thuế có hướng dẫn về thủ tục hóa đơn kê khai doanh thu. Trong đó, công văn có hướng dẫn:

  "3/ Về lập chứng từ đối với khoản chi tiền bồi thường vi phạm hợp đồng:

  Căn cứ khoản 1, điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về các trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT:

  "1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

  Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

  Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.”

  Tại Điểm 2.36, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

  '2.36. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật."

  Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi về tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế với khách hàng thì khi chi tiền Công ty lập chứng từ chi tiền. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế, chứng từ thanh toán trên, Công ty thực hiện xác định tính vào chi phí theo quy định của thuế TNDN".

  Như vậy: 

  • Đối với nhận bồi thường: Nếu có một khoản thu nhập từ vi phạm hợp đồng, lập chứng từ thu tiền, và hạch toán vào thu nhập khác. 
  • Đối với bồi thường: Nếu có một khoản chi do vi phạm hợp đồng, lập chứng từ chi tiền, và khoản chi này là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. (Lưu ý: các khoản tiền phạt do vi phạm hành chính thì không được trừ).
  • Không phải lập hóa đơn nếu bồi thường bằng tiền.
  • Bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ: phải lập hóa đơn.
   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2019) iglocal (05/08/2020)
 • #581554   23/03/2022

  nenlawyer
  nenlawyer

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/01/2012
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế có phải lập hóa đơn?

  - Xin hỏi: Bên chủ đầu tư thanh toán chậm, bên công ty phạt chậm thanh toán số tiền trên 36tr, bên chủ đầu tư chuyển khoản và đòi xuất hóa đơn, việc xuất hóa đơn vị phạm chậm thanh toán có đúng không ạ?
   
   
  Báo quản trị |