Khoản thưởng từ công ty nước ngoài chuyển vào tài khoản công ty ở Việt Nam có phải nộp thuế không?

Chủ đề   RSS   
 • #595912 27/12/2022

  Khoản thưởng từ công ty nước ngoài chuyển vào tài khoản công ty ở Việt Nam có phải nộp thuế không?

  Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

  “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

  2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

  b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty. (khoản này được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC)

  …”

  Như vậy, căn cứ theo quy định trên chúng ta có thể thấy, trường hợp khoản thưởng từ công ty mẹ trụ sở nước ngoài chi thưởng cho người lao động của họ đang làm việc tại Công ty con ở Việt Nam mà không được ghi nhận tại bất kỳ văn bản, quy chế nào của công ty hay theo quy chế tài chính của Công ty/Tổng công ty thì sẽ phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

   

   
  116 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dtphuonglaw98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận