Khoản lợi nhuận từ nước ngoài có được đem đi bù trừ cho hoạt động kinh doanh trong nước?

Chủ đề   RSS   
 • #511392 31/12/2018

  Khoản lợi nhuận từ nước ngoài có được đem đi bù trừ cho hoạt động kinh doanh trong nước?

  Doanh nghiệp không chỉ kinh doanh trong nước mà hoàn toàn có thể thực hiện đầu tư ra nước ngoài. Do đó, việc đầu tư từ nước ngoài có được lợi nhuận nhưng theo quy định của pháp luật hiện hành thì khoản này không được đem đi bù trừ cho các khoản lỗ phát sinh trong hoạt động kinh doanh trong nước. Cụ thể là theo Điều 1Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi chung là Thông tư số 78/2014/TT-BTC) như sau:

  ...

  - Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm có chuyển phần thu nhập về nước theo quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Khoản thu nhập (lãi), khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ vào số lỗ, số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp."

  => Tóm lại, pháp luật không cấm nhà đầu tư đầu tư, kinh doanh ra nước ngoài. Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng khoản thu nhập (lãi) phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ vào số lỗ phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

   
  2219 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận