Khiếu nại hành vi ban hành thông báo không bổ nhiệm lại?

Chủ đề   RSS   
 • #572322 15/06/2021

  Khiếu nại hành vi ban hành thông báo không bổ nhiệm lại?

  Thưa Luật sư, Đơn vị tôi là cơ quan Nhà nước có thông báo không thực hiên việc bổ nhiệm lại đối với công chưc giữ chức vụ Lãnh đạo do  không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Như vậy, công chức này có quyền được khiếu nại thông báo không bổ nhiêm lại hoặc khiếu nại hành vi hành chính khi ký ban hành thông báo không bổ nhiệm lại được không.

  Thông báo không bổ nhiệm lại có được coi là văn bản nội bộ không theo quy định của pháp luật (vì theo tôi hiểu thì công chức chỉ có quyền khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của mình). 

   
  727 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn DFDLVN vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận