Khi thương nhân thực hiện khuyến mại thì phải thực hiện thông tin thông báo như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #606909 17/11/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (419)
  Số điểm: 3220
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Khi thương nhân thực hiện khuyến mại thì phải thực hiện thông tin thông báo như thế nào?

  Hiện là thời điểm cuối năm các hoạt động chương trình khuyến mại, giảm giá rất nhiều. Bởi lẽ đó thì thông tin về việc thương nhân thực hiện khuyến mại thì có những quyền nào? Khi thương nhân thực hiện khuyến mại thì phải thực hiện thông tin thông báo như thế nào?

  Thương nhân thực hiện khuyến mại thì có những quyền nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 95 Luật Thương mại 2005 về quyền của thương nhân thực hiện khuyến mại như sau:

  - Lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

  - Quy định các lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng phù hợp với khoản 4 Điều 94 Luật Thương mại 2005 này như sau:

  + Chính phủ quy định cụ thể hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại.

  - Thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện việc khuyến mại cho mình.

  - Tổ chức thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 Luật Thương mại 2005 như sau:

  + Đưa hàng hoá mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền.

  + Tặng hàng hoá cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền.

  + Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, giá cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo. Trường hợp hàng hóa, dịch vụ thuộc diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại theo hình thức này được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

  + Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ để khách hàng được hưởng một hay một số lợi ích nhất định.

  + Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

  + Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố.

  + Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hoá, dịch vụ hoặc các hình thức khác.

  + Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại.

  + Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

  Như vậy, có thể thấy thương nhân thực hiện hoạt động khuyến mãi sẽ có quyền lựa chọn hình thức, thời gian, địa điểm khuyến mại, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và một số quyền khác theo quy định nêu trên.

  Thương nhân thực hiện khuyến mại có những nghĩa vụ ra sao?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 96 Luật Thương mại 2005 về nghĩa vụ của thương nhân thực hiện khuyến mại như sau:

  - Thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện các hình thức khuyến mại.

  - Thông báo công khai các nội dung thông tin về hoạt động khuyến mại cho khách hàng theo quy định tại Điều 97 Luật Thương mại 2005

  - Thực hiện đúng chương trình khuyến mại đã thông báo và các cam kết với khách hàng.

  - Đối với một số hình thức khuyến mại quy định tại khoản 6 Điều 92 Luật Thương mại 2005, thương nhân phải trích 50% giá trị giải thưởng đã công bố vào ngân sách nhà nước trong trường hợp không có người trúng thưởng.

  Bộ trưởng Bộ Thương mại quy định các hình thức khuyến mại cụ thể thuộc các chương trình mang tính may rủi phải thực hiện quy định này.

  - Tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ khuyến mại nếu thương nhân thực hiện khuyến mại là thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại.

  Theo đó, thương nhân thực hiện khuyến mại phải đảm bảo những nghĩa vụ của mình như đã nói ở trên.

  Khi thương nhân thực hiện khuyến mại thì phải thực hiện thông tin thông báo như thế nào?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 97 Luật Thương mại 2005 về thông tin phải thông báo công khai khi khuyến mại như sau:

  - Đối với tất cả hình thức khuyến mại quy định tại Điều 92 Luật Thương mại 2005, thương nhân thực hiện khuyến mại phải thông báo công khai các thông tin sau đây:

  + Tên của hoạt động khuyến mại;

  + Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ khuyến mại và các chi phí có liên quan để giao hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại cho khách hàng;

  + Tên, địa chỉ, số điện thoại của thương nhân thực hiện khuyến mại;

  + Thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại;

  + Trường hợp lợi ích của việc tham gia khuyến mại gắn với các điều kiện cụ thể thì trong thông báo phải nêu rõ hoạt động khuyến mại đó có kèm theo điều kiện và nội dung cụ thể của các điều kiện.

  - Ngoài các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 97 Luật Thương mại 2005, thương nhân còn phải thông báo công khai các thông tin liên quan đến hoạt động khuyến mại sau đây:

  + Giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ được tặng cho khách hàng đối với hình thức khuyến mại quy định tại khoản 2 Điều 92 Luật Thương mại 2005;

  + Trị giá tuyệt đối hoặc phần trăm thấp hơn giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ bình thường trước thời gian khuyến mại đối với hình thức khuyến mại quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thương mại 2005;

  + Giá trị bằng tiền hoặc lợi ích cụ thể mà khách hàng được hưởng từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ; địa điểm bán hàng, cung ứng dịch vụ và các loại hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng có thể nhận được từ phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ đối với hình thức khuyến mại quy định tại khoản 4 Điều 92 Luật Thương mại 2005;

  + Loại giải thưởng và giá trị của từng loại giải thưởng; thể lệ tham gia các chương trình khuyến mại, cách thức lựa chọn người trúng thưởng đối với các hình thức khuyến mại quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 92 Luật Thương mại 2005;

  + Các chi phí mà khách hàng phải tự chịu đối với các hình thức khuyến mại quy định tại khoản 7, khoản 8 Điều 92 Luật Thương mại 2005.

  Như vậy khi thương nhân thực hiện khuyến mại thì phải đảm bảo được thông tin thông báo công khai như quy định.

  Từ những căn cứ nêu trên, có thể thấy, thương nhân khi thực hiện hoạt động khuyến mãi phải đảm bảo thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Ngoài ra, còn phải thực hiện thông báo công khai những thông tin về hoạt động khuyến mại theo quy định pháp luật

   
   
  75 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận