Khi thay đổi địa điểm giấy chứng nhận doanh nghiệp thì có cần thay đổi con dấu công ty?

Chủ đề   RSS   
 • #601430 31/03/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1242)
  Số điểm: 9152
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 183 lần


  Khi thay đổi địa điểm giấy chứng nhận doanh nghiệp thì có cần thay đổi con dấu công ty?

  Căn cứ Điều 43 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

  "Điều 43. Dấu của doanh nghiệp

  1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

  2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

  3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật."

  Theo quy định hiện tại thì doanh nghiệp sẽ tự quyết định nội dung con dấu, tự quy định về việc quản lý, sử dụng con dấu chứ không còn làm thủ tục đăng ký với Sở Kế hoạch Đầu tư như quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 (đã hết hiệu lực) .

  Ngoài ra, nội dung con dấu thể hiện thông tin của doanh nghiệp, nếu trước đó con dấu cũ có thể hiện địa chỉ của doanh nghiệp, nay có thay đổi thì doanh nghiệp nên điều chỉnh lại nội dung con dấu cho chính xác chị nhé.

  Nếu trước đó doanh nghiệp chị sử dụng con dấu cho bên công an cấp thì giờ có thay đổi thì doanh nghiệp cần trả con dấu lại cho công an theo quy định tại Điều 18 Nghị định 99/2016/NĐ-CP rồi doanh nghiệp tự khắc con dấu mới ạ. 

   
  70 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận