Khi phân loại phim tiêu chí về chủ đề, nội dung của phim được xác định dựa trên các nguyên tắc nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607672 22/12/2023

  phanthanhthao0301

  Sơ sinh

  Vietnam --> Gia Lai
  Tham gia:10/11/2023
  Tổng số bài viết (40)
  Số điểm: 200
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Khi phân loại phim tiêu chí về chủ đề, nội dung của phim được xác định dựa trên các nguyên tắc nào?

  Khi phân loại phim tiêu chí về chủ đề, nội dung của phim được xác định dựa trên các nguyên tắc nào? Có bao nhiêu nguyên tắc hoạt động điện ảnh?

  Khi phân loại phim tiêu chí về chủ đề, nội dung của phim được xác định dựa trên các nguyên tắc nào?

  Căn cứ tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL thì khi phân loại phim đối với tiêu chí về chủ đề, nội dung của phim được xác định dựa trên các nguyên tắc chung quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL, cụ thể như sau:

  - Bảo vệ trẻ em và các đối tượng khác dễ bị tổn thương đối với các nội dung không phù hợp hoặc có thể có tác động tiêu cực;

  - Căn cứ cách thể hiện, các tình huống và bối cảnh cụ thể, tính tương tác, tần suất, thời lượng, mức độ chi tiết của hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, lời thoại và mức độ tác động của bộ phim đối với người xem, trong đó tầm quan trọng của bối cảnh và mức độ tác động đến người xem là những yếu tố ưu tiên trong việc phân loại phim;

  - Tùy vào nội dung, phim được cân nhắc phân loại ở mức thấp hơn khi có các tình tiết:

  + Khi được miêu tả bằng lời nói thay vì hình ảnh;

  + Hình ảnh có mức độ tác động thấp.

  - Tùy vào nội dung, phim được cân nhắc phân loại ở mức cao hơn khi có các tình tiết:

  + Chứa nhiều chi tiết hơn, bao gồm cả việc quay cận cảnh và quay chậm;

  + Sử dụng các kỹ thuật tạo điểm nhấn như kỹ thuật ánh sáng, phối cảnh và độ phân giải;

  + Sử dụng các hiệu ứng đặc biệt như ánh sáng và âm thanh, độ phân giải, màu sắc, kích thước của hình ảnh, đặc điểm và tông màu;

  + Được tả thực, thay vì cách điệu;

  + Khuyến khích tương tác;

  +Mức độ tác động cộng hưởng của nhiều tiêu chí phân loại.

  - Trường hợp phim ở giữa các mức phân loại, thì phim có cách xử lý tình huống và kết quả thể hiện thông điệp giáo dục, nhân văn, ca ngợi các giá trị đạo đức, xã hội, tác động tích cực tới người xem sẽ được xem xét phân loại ở mức thấp hơn.

  Khi phân loại phim tiêu chí về chủ đề, nội dung của phim được xác định dựa trên mục đích, tính chất, cách xử lý tình huống như thế nào?

  Tiêu chí về chủ đề, nội dung của phim được xác định dựa trên mục đích, tính chất, cách xử lý tình huống được quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL như sau:

  - Mức độ tác động đến việc hình thành cảm xúc, tư tưởng, thẩm mỹ, khả năng hiểu biết và việc chấp nhận về chủ đề, nội dung đối với từng nhóm người xem theo độ tuổi;

  - Không gây nhận thức sai lệch về các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, quan hệ gia đình, xã hội; dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo; quyền trẻ em, phân biệt đối xử và các chủ đề nhạy cảm, ngụ ý, ẩn dụ.

  Có bao nhiêu nguyên tắc hoạt động điện ảnh?

  Căn cứ tại Điều 4 Luật Điện ảnh 2022 về nguyên tắc hoạt động điện ảnh như sau:

  - Xây dựng nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật của Nhân dân và hội nhập quốc tế.

  - Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm tính nhân văn, thẩm mỹ và giải trí.

  - Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do sáng tạo trong khuôn khổ của pháp luật, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh.

  - Bảo đảm sự bình đẳng, cạnh tranh công bằng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh và phát triển công nghiệp điện ảnh.

  - Phát triển công nghiệp điện ảnh phù hợp quy luật thị trường và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

  - Sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội đầu tư, hỗ trợ cho điện ảnh, ưu tiên vùng cao, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nông thôn.

  - Tuân thủ quy định của pháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp và có trách nhiệm xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh.

  Như vậy, có tổng cộng 07 nguyên tắc hoạt động điện ảnh.

  Tóm lại, khi phân loại phim tiêu chí về chủ đề, nội dung của phim được xác định dựa trên các nguyên tắc đã liệt kê ở trên.

   
  78 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận