Khi nào thì được xác nhận của Bộ Công thương trên website điện tử?

Chủ đề   RSS   
 • #583552 30/04/2022

  Khi nào thì được xác nhận của Bộ Công thương trên website điện tử?

  Khi truy cập vào một số website bán hàng, dịch vụ... thì có một số website có biểu tượng "Đã thông báo Bộ Công thương". Vậy khi nào thì mới được cấp biểu tượng đó thì có thể tham khảo quy định dưới đây:
  Thứ nhất, về đối tượng phải thông báo với Bộ Công thương là những website, ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.
  Thứ hai, quy trình thông báo được quy định tại Điều 9 Thông tư 47/2014/TT-BCT gồm 4 bước như sau:
  Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:
  - Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;
  - Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;
  - Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
  - Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
  - Các thông tin liên hệ.
  Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:
  - Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
  - Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.
  Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.
  Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:
  - Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ;
  - Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.
  Sau khi thực hiện đầy đủ các bước trên thì trong vòng 3 ngày làm việc  kể từ ngày nhận được hồ sơ thông báo đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, tổ chức, cá nhân, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức, cá nhân tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.
   
  332 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận