Khi nào bắt buộc xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải lắp camera ghi hình trên xe?

Chủ đề   RSS   
 • #550653 30/06/2020

  Khi nào bắt buộc xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách phải lắp camera ghi hình trên xe?

  Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Có hiệu lực ngày 01/4/2020) quy định:

  "Trước ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo như sau:

  - Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 ki-lô-mét;

  - Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 ki-lô-mét."

  => Như vậy, căn cứ quy định trên thì trước ngày 01/7/2021 (từ ngày 01/7/2021 bắt buộc phải có) các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe. Hình ảnh được lưu giữ tối thiểu 24 giờ đối với xe có hành trình đến 500km và tối thiểu 72 giờ đối với xe có hành trình trên 500km.

   

   
  1216 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận