Khi hành nghề hướng dẫn viên du lịch thì chỉ được hoạt động trong phạm vi nào?

Chủ đề   RSS   
 • #603154 09/06/2023

  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (458)
  Số điểm: 3535
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Khi hành nghề hướng dẫn viên du lịch thì chỉ được hoạt động trong phạm vi nào?

  Hiện nay ngành nghề hướng dẫn viên du lịch đang thu hút được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Vậy khi hành nghề hướng dẫn viên du lịch thì được hoạt động trong phạm vi nào?

   

  Khi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch thì chỉ được hoạt động trong phạm vi nào? Điều kiện hành nghề ra sao?

  Căn cứ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 58 Luật Du lịch 2017 như sau:

  - Phạm vi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch được quy định:

  + Hướng dẫn viên du lịch quốc tế được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong phạm vi toàn quốc và đưa khách du lịch ra nước ngoài;

  + Hướng dẫn viên du lịch nội địa được hướng dẫn cho khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam trong phạm vi toàn quốc;

  + Hướng dẫn viên du lịch tại điểm được hướng dẫn cho khách du lịch trong phạm vi khu du lịch, điểm du lịch.

  - Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch bao gồm:

  + Có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

  + Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;

  + Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

  Như vậy, khi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch thì chỉ được hoạt động tại một địa điểm chỉ định và tùy thuộc vào hướng dẫn viên du lịch quốc tế hay nội địa hay hướng dẫn viên du lịch tại điểm cụ thể.

  Quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch được quy định như thế nào?

  Căn cứ Điều 65 Luật Du lịch 2017 có quy định quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch như sau:

  - Hướng dẫn viên du lịch có quyền sau đây:

  + Tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch;

  + Nhận tiền lương và khoản thù lao khác theo hợp đồng;

  + Tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề hướng dẫn du lịch;

  + Trong trường hợp khẩn cấp hoặc bất khả kháng, được quyền thay đổi chương trình du lịch, điều chỉnh tiêu chuẩn, dịch vụ của khách du lịch.

  - Hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ sau đây:

  + Hướng dẫn khách du lịch theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn;

  + Tuân thủ, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nơi đến du lịch, nội quy nơi đến tham quan; tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương;

  + Thông tin cho khách du lịch về chương trình du lịch, dịch vụ và các quyền, lợi ích hợp pháp của khách du lịch;

  + Hướng dẫn khách du lịch theo đúng chương trình du lịch, có thái độ văn minh, tận tình và chu đáo với khách du lịch; báo cáo người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quyết định thay đổi chương trình du lịch trong trường hợp khách du lịch có yêu cầu;

  + Có trách nhiệm hỗ trợ trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;

  + Tham gia khóa cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 4 Điều 62 Luật Du lịch 2017;

  + Đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch;

  + Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa phải mang theo giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch và chương trình du lịch bằng tiếng Việt trong khi hành nghề. Trường hợp hướng dẫn khách du lịch quốc tế thì hướng dẫn viên du lịch phải mang theo chương trình du lịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

  Như vậy, khi hành nghề hướng dẫn viên du lịch thì công dân cần lưu ý phải bảo đảm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định nêu trên

  Hướng dẫn viên du lịch quốc tế cần phải đảm bảo về điều kiện ngoại ngữ ra sao?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL tiêu chuẩn thành thạo ngoại ngữ của hướng dẫn viên du lịch quốc tế như sau:

  - Người sử dụng thành thạo ngoại ngữ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 59 Luật Du lịch 2017 là người đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

  + Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành ngoại ngữ;

  + Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên theo chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài;

  + Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên ở nước ngoài;

  + Có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ bậc 4 trở lên Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc B2 trở lên Khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu, còn thời hạn hoặc được cấp trong vòng 05 năm đối với chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận ngoại ngữ không quy định thời hạn, do tổ chức, cơ quan có thẩm quyền cấp đạt mức yêu cầu theo quy định tại Phụ lục I Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL.

  - Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  Như vậy, có thể thấy rằng Hướng dẫn viên du lịch quốc tế cần phải đảm bảo về điều kiện ngoại ngữ theo quy định nêu trên.

  Từ những quy định nêu trên, khi hành nghề hướng dẫn viên du lịch thì phải tuân thủ theo quy định về phạm vi hoạt động, điều kiện hành nghề cũng như đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hướng dẫn viên du lịch theo quy định pháp luật đã đề ra

   

   
  125 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận