Khi công ty 100% vốn nhà nước cổ phần hóa, lao động được quyền lợi gì?

Chủ đề   RSS   
 • #458431 22/06/2017

  thuytrang95
  Top 500
  Female


  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:15/05/2017
  Tổng số bài viết (233)
  Số điểm: 2190
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 91 lần


  Khi công ty 100% vốn nhà nước cổ phần hóa, lao động được quyền lợi gì?

  1. Chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi

  Người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên (có hưởng lương, có đóng bảo hiểm xã hội, kể cả người đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, đang nghỉ việc hưởng chế độ ngắn hạn, nếu có) của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp được mua cổ phần với giá ưu đãi.

  Thời gian được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi là tổng thời gian tính theo số năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) người lao động thực tế làm việc (có đi làm, có tên trong bảng thanh toán lương) trong khu vực nhà nước tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp trừ đi thời gian thực tế làm việc đã được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước đó, thời gian thực tế làm việc đã được tính hưởng chế độ hưu trí hoặc tính hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (nếu có).

  Thời gian người lao động thực tế làm việc trong khu vực nhà nước gồm: thời gian thực tế làm việc tại doanh nghiệp cổ phẩn hóa,  thời gian làm việc ở cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trước khi về làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa (bao gồm cả thời gian đào tạo có hưởng lương, thời gian cơ quan, đơn vị cử đi công tác, thời gian hưởng chế độ bảo hiểm xã hội về ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thời gian làm việc theo hình thức nhận khoán sản phẩm, khối lượng công việc được doanh nghiệp cổ phần hóa trả lương và có đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định của pháp luật).

  2. Chia số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi

  Người lao động có tên trong danh sách lao động thường xuyên của doanh nghiệp cổ phần hóa tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (thời điểm khóa sổ kế toán, lập báo cáo tài chính để xác định giá trị doanh nghiệp) được chia số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (bao gồm cả giá trị tài sản dùng trong sản xuất kinh doanh đầu tư bằng nguồn Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi)  theo tổng số năm (đủ 12 tháng) làm việc thực tế của người lao động tính từ thời điểm tuyển dụng đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Đối với phần tháng lẻ của tổng số năm làm việc thực tế của người lao động để tính chia số dư Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi do doanh nghiệp quyết định.

  3. Chế độ hưu trí

  Những người đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí  thì Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp cổ phần hóa và cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.

  4. Chế độ trợ cấp thôi việc

  Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc (nếu có) . Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  5. Chế độ đối với lao động dôi dư

  Người lao động  dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì giải quyết theo quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP và Thông tư số 38/2010/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  6. Chế độ trợ cấp mất việc làm

  Người lao động mất việc thì  giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm (nếu có) theo quy định của Bộ luật Lao động. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  7. Người lao động chuyển sang làm việc tại công ty cổ phần theo khoản 3 Điều 3 Thông tư này được tiếp tục tham gia và hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định.

  Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm lập danh sách và làm thủ tục để cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; thanh toán đầy đủ các khoản nợ về bảo hiểm xã hội đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các khoản nợ với người lao động (nếu có) trước khi chuyển sang công ty cổ phần; bàn giao danh sách và hồ sơ của người lao động cho Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty cổ phần để tiếp tục tham gia và giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác theo quy định.

   
  5863 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytrang95 vì bài viết hữu ích
  DT_DA (22/06/2017)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #458449   22/06/2017

  DT_DA
  DT_DA
  Top 75
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/06/2017
  Tổng số bài viết (903)
  Số điểm: 17463
  Cảm ơn: 265
  Được cảm ơn 346 lần


  Hiện nay thì việc cổ phần hoá các loại hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đang được đẩy mạnh, việc cổ phần hoá này làm lợi cho người lao dộng rất nhiều thứ:

  Thứ nhất,việc cổ phần hoá này giúp huy động thêm nguồn vốn của xã hội đầu tư vào, mà đã đưuọc đàu tư thì doanh nghiệp mở rộng kinh doanh dẫn đến đời sống vật chất của người lao động đưuọc cải thiện, tạo thêm công việc cho nlđ

  Thứ hai, việc cổ phần hoá tạo điều kiện cho người lao động thực sự làm chủ doanh nghiệp, người lao động tham gia mua cổ phần và khẳng định quyền làm chủ của mình và lức này quyền lợi và nghĩa vụ gắn chặt vs công ty và họ phải có trach nhiệm vs nó và thành quả tạo ra xứng đáng

  Thứ ba , tạo ra sự năng động, linh hoạt trong hoạt động quản lý, điều này giúp người lao động được thoải mái hơn trong công việc, tạo cho người lao động ý thức tự lực cánh sinh, và nếu tham gia vào mua cổ phần thì việc này giúp dễ thích ứng hơn với cơ chế thị trường lời ăn, lỗ chịu

  Thanks

   

   
  Báo quản trị |