Khi chuyển nhượng vốn ở công ty cổ phần có phải nộp thuế TNCN không?

Chủ đề   RSS   
 • #524342 30/07/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Khi chuyển nhượng vốn ở công ty cổ phần có phải nộp thuế TNCN không?

  Khi chuyển nhượng vốn ở công ty cổ phần có phải nộp thuế TNCN không (không có lãi)?

   
  11696 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #524371   30/07/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1310)
  Số điểm: 10873
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 199 lần


  1. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (được sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 25/2018/TT-BTC)

  "Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  ...

  4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

  Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

  a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác.

  b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp.”c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác."

  Khoản 2 Điều 11Thông tư 111/2013/TT-BTC(Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC):

  "Điều 11. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

  ... 

  2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

  Căn cứ tính thuế đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán là thu nhập tính thuế và thuế suất.

  a) Thu nhập tính thuế

  Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định là giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

  a.1) Giá chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

  a.1.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá chuyển nhượng chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.

  a.1.2) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên, giá chuyển nhượng là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm lập báo cáo tài chính gần nhất theo quy định của pháp luật về kế toán trước thời điểm chuyển nhượng.

  b) Thuế suất và cách tính thuế:

  Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.

  Cách tính thuế: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần x Thuế suất 0,1%

  c) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

  ..."

  Như vậy, khi chuyển nhượng chứng khoán (thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần) thì phải nộp thuế TNCN, việc tính thuế căn cứ theo quy định đề cập ở trên. Việc tính thuế sẽ căn cứ trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần (không căn cứ là lời hay lỗ khi chuyển nhượng) anh/chị nhé.

  Cập nhật bởi minhpham1995 ngày 31/07/2019 05:46:24 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/07/2019)
 • #526387   26/08/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1890)
  Số điểm: 13263
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Đối với  phần thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần thì phải chịu thuế thu nhập cá nhân bạn nhé. Việc tính thuế căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi Điều 16 Thông tư 92/2015/TT-BTC). Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần chị nhé.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/08/2019)
 • #526496   27/08/2019

  Nguyên tắc khai thuế:

  Theo quy định tại điểm a khoản 5 điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC, nguyên tắc khai thuế TNCN sẽ phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể:

  • Nếu chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán thì không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác quản lý danh mục đầu tư khai thuế.
  • Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán:

  Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC tức khai thuế theo tháng hoặc quý

  Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty cổ phần chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông không khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế, Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC tức khai thuế theo tháng hoặc quý

  • Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp hai trường hợp nói trên khai thuế theo từng lần phát sinh.
  • Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân.
  • Cuối năm nếu cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

  Như vậy, bạn có thể phải tự khai và nộp thuế ngay sau khi chuyển nhượng cổ phần nếu thuộc trường hợp khai thuế theo từng lần phát sinh.

  Hồ sơ khai quyết toán thuế

  • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 13/KK-TNCN
  • Bảng kê chi tiết chứng khoán đã chuyển nhượng trong năm theo mẫu số 13-1/BK-TNCN
  • Bản chụp các hóa đơn, chứng từ chứng minh chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.
  • Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

  Nơi nộp hồ sơ khai thuế

  • Cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế từng lần phát sinh nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp phát hành chứng khoán mà cá nhân chuyển nhượng.
  • Cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

  Cá nhân chỉ chuyển nhượng chứng khoán tại một Công ty chứng khoán nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý công ty chứng khoán.

  Các trường hợp chuyển nhượng chứng khoán khác, cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cưtrú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).

  Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân thuộc diện trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế chậm nhất là 10 (mười) ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
  • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
  • Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì thời điểm nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật.

  Thời hạn nộp thuế

  Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytien317 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/08/2019)
 • #526573   27/08/2019

  Thu nhập chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần, có thể nói là thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần thì phải chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định tai Điều 4 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

  Căn cứ và cách tính thuế Thu nhập cá nhân được hướng dẫn chi tiết tại Điều 11 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongdung003 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/08/2019)