Khi chuyển cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ thì có được công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #583199 29/04/2022

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (830)
  Số điểm: 5609
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Khi chuyển cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ thì có được công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy hay không?

  Theo Điều 14 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT quy định về chuyển cơ sở đào tạo, chuyển nơi học và chuyển chương trình đào tạo như sau:

  - Học viên được xét chuyển cơ sở đào tạo, chuyển nơi học và chuyển chương trình đào tạo nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

  + Đạt điều kiện trúng tuyển của chương trình đào tạo xin chuyển đến và cơ sở đào tạo xin chuyển đến có đủ các điều kiện bảo đảm chất lượng, chưa vượt quá năng lực đào tạo đối với chương trình, ngành đào tạo đó theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  + Được sự đồng ý của hiệu trưởng cơ sở đào tạo xin chuyển đi và cơ sở đào tạo xin chuyển đến đối với chuyển cơ sở đào tạo;

  + Được sự đồng ý của thủ trưởng các đơn vị chuyên môn phụ trách chương trình, ngành đào tạo, người phụ trách phân hiệu (nơi chuyển đi và chuyển đến) và của hiệu trưởng cơ sở đào tạo đối với trường hợp chuyển nơi học và chuyển chương trình đào tạo trong cùng một cơ sở đào tạo;

  + Còn đủ thời gian để hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này và không đang trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

  - Việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy đối với học viên thuộc các trường hợp chuyển cơ sở đào tạo, chuyển chương trình đào tạo phải bảo đảm quy định tại Điều 4 Quy chế này.

  - Quy chế của cơ sở đào tạo quy định chi tiết về điều kiện, quy trình và thủ tục chuyển cơ sở đào tạo, chuyển nơi học và chuyển chương trình đào tạo.

  Như vậy, theo quy chế đào tạo thì khi chuyển cơ sở đào tạo thì việc công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ đã tích lũy đối với học viên vẫn được phép thực hiện nhưng phải bảo đảm quy định về công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ tại Điều 4 Quy chế này.

   

   
  297 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận