Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch Quy hoạch điện VIII đảm bảo cung ứng điện quốc gia

Chủ đề   RSS   
 • #607559 16/12/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch Quy hoạch điện VIII đảm bảo cung ứng điện quốc gia

  Ngày 15/12/2023 Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 522/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).
   
   
  (1) 11/63 địa phương trong cả nước xây dựng danh mục các dự án năng lượng tái tạo
   
  Để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, khả thi, hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật, lãnh đạo Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tiếp và trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước về nội dung này và đã có kết luận chỉ đạo hoàn thiện các nội dung cụ thể tại Thông báo 453/TB-VPCP năm 2023 của Văn phòng Chính phủ.
   
  Trong đó đặc biệt nhấn mạnh công tác phối hợp giữa Bộ Công Thương và các địa phương trong cả nước thực hiện việc cụ thể hóa danh mục các dự án (đầu tư công, dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công), bao gồm cả danh mục các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo (gồm điện gió trên bờ, điện mặt trời, điện sinh khối, điện sản xuất từ chất thải rắn, thủy điện nhỏ,…) sẽ triển khai trong thời kỳ quy hoạch, đặc biệt là trong giai đoạn đến năm 2025.
   
  Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Công Thương tại Công văn số 8802/BCT- ĐL năm 2023, mặc dù Bộ Công Thương đã có các hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí xác định danh mục các dự án nguồn điện năng lượng tái tạo đưa vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.
   
  Song đến nay mới chỉ có 11/63 địa phương trong cả nước xây dựng danh mục các dự án năng lượng tái tạo cơ bản phù hợp với hướng dẫn của Bộ Công Thương; còn lại, nhiều địa phương không đề xuất danh mục dự án hoặc đề xuất danh mục dự án chưa bảo đảm theo các tiêu chí đã hướng dẫn và quy mô đề xuất quá lớn… 
   
  Do đó, cho đến nay, việc hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII còn rất khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo 453/TB-VPCP năm 2023.
   
  (2) Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII là yêu cầu cấp bách
   
  Việc hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII là yêu cầu cấp bách để sớm phê duyệt và triển khai đồng bộ nhằm bảo đảm vững chắc về cung ứng điện và an ninh năng lượng quốc gia.
   
  Cần có sự phối hợp hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao nhất của Bộ Công Thương, các địa phương trong cả nước và đơn vị Tư vấn thực hiện Đề án này (Viện Năng lượng). 
   
  Để khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII theo đúng quy định, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương, các Bộ, ngành liên quan và các địa phương thực hiện:
   
  (i) Bộ Công Thương khẩn trương chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến với các địa phương trong cả nước để Phó Thủ tướng chủ trì, cùng đồng chí Bộ trưởng Bộ Công Thương làm việc về việc hoàn thiện danh mục các dự án năng lượng tái tạo theo kết luận tại Thông báo 453/TB-VPCP năm 2023.
   
  Bộ Công Thương cần rà soát, thống kê đầy đủ về đề xuất của các địa phương, có phân loại và đánh giá cụ thể về các nội dung đề xuất để có thể trao đổi, thảo luận hiệu quả tại Hội nghị này.
   
  (ii) Các địa phương trong cả nước tiếp tục, khẩn trương phối hợp hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao nhất cùng Bộ Công Thương xây dựng danh mục các dự án năng lượng tái tạo trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, bảo đảm các tiêu chí được Bộ Công Thương hướng dẫn và quy định của pháp luật.
   
  (iii) Đơn vị tư vấn lập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII có trách nhiệm tính toán, sàng lọc công khai, minh bạch danh mục các dự án năng lượng tái tạo do địa phương đề xuất, bảo đảm mục tiêu của Quy hoạch điện VIII, có tính khả thi, đáp ứng các yêu cầu kinh tế - kỹ thuật và hiệu quả kinh tế tốt nhất.
   
  Xem thêm Thông báo 522/TB-VPCP năm 2023 ban hành ngày 15/12/2023.
   
  122 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận