Khẩn: Tổng Cục thuế yêu cầu kiểm soát hóa đơn điện tử ngăn chặn xuất hóa đơn khống

Chủ đề   RSS   
 • #603266 15/06/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2217)
  Số điểm: 77534
  Cảm ơn: 69
  Được cảm ơn 1636 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Khẩn: Tổng Cục thuế yêu cầu kiểm soát hóa đơn điện tử ngăn chặn xuất hóa đơn khống

  Ngày 14/6/2023, Tổng Cục thuế ban hành Công văn 2392/TCT-QLRR về việc Kiểm tra hóa đơn điện tử.

  Tại Công văn 2392/TCT-QLRR, Tổng cục Thuế cho biết đã xây dựng chức năng trên ứng dụng hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống. Một số chức năng chính như sau:

  + Hệ thống tự động kiểm soát tổng giá trị hàng hóa bán ra trên các hóa đơn đã xuất so với ngưỡng giá trị hàng hóa đầu vào được tính toán bằng K lần tổng giá trị hàng tồn kho và tổng giá trị trị hàng hóa mua vào.

  + Hệ thống cảnh báo thực hiện theo tham số K.

  Trên cơ sở đó, các trường hợp người nộp thuế (NNT) vượt ngưỡng sẽ cảnh báo và đưa vào danh sách quản lý. Sử dụng chức năng tra cứu danh sách NNT cảnh báo để/xem xét, xác định các trường hợp thuộc diện ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định. 

  Bên cạnh đó, cơ quan thuế sử dụng chức năng đã có khi triển khai phần mềm HĐĐT đế thông báo ngừng/tiếp tục sử dụng hóa đơn (đáp ứng quy định tại Điều 16, Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

  Theo đó, trước khi thực hiện triển khai chính thức, Tổng cục Thuế tổ chức kiểm tra kết quả kiểm soát theo giá trị hệ số K ban đầu. 

  Tham khảo tại bài viết: Công điện 01/CĐ-BTC: Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát việc phát hành hóa đơn điện tử

  Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế tổ chức kiểm tra “Danh sách NNT thuộc diện giảm sản xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn ” theo hướng dẫn dưới như sau:

  Thời gian thực hiện: từ ngày 15/6/2023

  Nội dung thực hiện: 

  Cục Thuế phân công công chức phụ trách triển khai thực hiện kết xuất “Danh sách NNT thuộc diện giám sát xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn” trên chức năng liên quan tại Ứng dụng hóa đơn điện tử với tham số ngày giám sát là 14/6/2023 (theo đó, dữ liệu kiểm soát sẽ được tổng hợp đến hết ngày 14/6/2023). 

  Trên cơ sở danh sách kết xuất được, cơ quan thuế phân công công chức thực hiện kiểm tra NNT theo quy định hiện hành.

  Báo cáo và đề xuất gửi về Tổng cục Thuế (qua Ban Quản lý rủi ro) trước ngày 30/6/2023.

  Trước đó, Bộ Tài chính cũng ban hành Công điện 01/CĐ-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử ngày 12/4/2023.

  Từ ngày 01/7/2022, Tổng cục Thuế đã triển khai hệ thống hóa đơn điện tử phục vụ các đối tượng nộp thuế trên phạm vi toàn quốc.

  Theo đó,các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân kinh doanh thực hiện chuyển đổi đồng bộ sang sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy truyền thống.

  Tuy nhiên, hiện tượng một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng việc phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử để xuất khống, mua bán hóa đơn để trục lợi, vi phạm pháp luật. Vì thế, Bộ trưởng Bộ Tài chính điện Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương một số nhiệm vụ để khắc phục, hạn chế tình trạng này.

  Tham khảo tại bài viết: Công điện 01/CĐ-BTC: Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát việc phát hành hóa đơn điện tử

  Xem chi tiết Công văn 2392/TCT-QLRR ngày 14/6/2023.

   
  748 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (07/07/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận