Khai thác thông tin đất đai phải trả phí

Chủ đề   RSS   
 • #339764 19/08/2014

  HuyenVuLS
  Top 150
  Trung cấp

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 29250
  Cảm ơn: 85
  Được cảm ơn 788 lần
  SMod

  Khai thác thông tin đất đai phải trả phí

  Từ 13/8/2014, Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai chính thức có hiệu lực. Theo đó, có những điểm đáng chú ý sau:

  Khai thác thông tin đất đai được thực hiện thông qua hình thức: internet, cổng thông tin đất đai, dịch vụ tin nhắn SMS, phiếu yêu cầu hoặc văn bản tại cơ quan có thẩm quyền cung cấp dữ liệu đất đai…

  Việc khai thác thông tin đất đai phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sau:

  1. Danh mục dữ liệu có trong cơ sở dữ liệu đất đai;

  2. Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

  3. Khung giá đất, bảng giá đất đã công bố;

  4. Thông tin về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai;

  5. Các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai.

  6. Cung cấp dữ liệu đất đai để phục vụ cho các mục đích quốc phòng và an ninh, phục vụ yêu cầu trực tiếp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước hoặc trong tình trạng khẩn cấp, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan.

  7. Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp được cung cấp dữ liệu đất đai không phải trả phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

  Nội dung trên được đề cập tại Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

   
  4296 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận