Khai sai loại tờ khai thì có được hoàn thuế GTGT hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #582573 31/03/2022

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1640)
  Số điểm: 10524
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Khai sai loại tờ khai thì có được hoàn thuế GTGT hay không?

  Tình huống đặt ra là Doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư thành lập từ tháng 8/2021, dự án đầu tư trong vòng 7 tháng , có phát sinh thuế GTGT từ thuê nhà xưởng, phí dịch vụ bảo vệ, phí thuê xe và điện nước… Trong quý 3 và quý 4 năm 2021, đơn vị có kê khai thuế GTGT vào tờ khai 01/GTGT theo diện kinh doanh thông thường thì có bắt buộc phải điều chỉnh lại sang tờ khai 02/GTGT thuế GTGT từ dự án đầu tư để hoàn thuế không?
   
  Liên quan đến vấn đề này thì tờ khai thuế GTGT số 01/GTGT là mẫu tờ khai thuế GTGT chung, làm căn cứ kê khai thuế GTGT đầu vào, đầu ra của doanh nghiệp xuyên suốt thời gian hoạt động. Tuy nhiên, tại Điểm d Khoản 2 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Quản lý thuế có nêu:
   
  d) Người nộp thuế đang hoạt động có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng thì phải lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng riêng cho từng dự án đầu tư; đồng thời phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho từng dự án đầu tư với số thuế giá trị gia tăng phải nộp (nếu có) của hoạt động, kinh doanh đang thực hiện cùng kỳ tính thuế.
   
  Theo đó, căn cứ quy định trên thì để hoàn thuế GTGT thì phải lập hồ sơ khai thuế GTGT riêng cho từng dự án đầu tư. Lúc này, tờ khai cần áp dụng là mẫu số 02/GTGT - Tờ khai thuế giá trị gia tăng (áp dụng đối với người nộp thuế tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế). Việc đơn vị đã khai mẫu 01/GTGT thì sẽ khiến cho đơn vị không đủ điều kiện để hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư của mình mà chỉ có thể làm căn cứ nhằm xác định thuế GTGT được khấu trừ như trường hợp thông thường.
   
  Vì vậy, nếu đơn vị muốn được hoàn thuế GTGT từ dự án đầu tư thì đơn vị cần tiến hành khai bổ sung để điều chỉnh thông tin tờ khai 01/GTGT đã khai (bỏ phần thuế GTGT của dự án) và bổ sung thêm tờ khai 02/GTGT để được hoàn thuế GTGT từ dự án đầu tư.
   
  63 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586553   28/06/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 500
  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (119)
  Số điểm: 835
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 14 lần


  Khai sai loại tờ khai thì có được hoàn thuế GTGT hay không?

  Rất cảm ơn chia sẻ từ bạn. Mình xin bổ sung mức phạt đối với hành vi kê khai sai và làm giấy tờ khai thuế sai như sau:

  Căn cứ theo điều 12 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định như sau:
  "Điều 12. Xử phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phai nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn
   
  1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trong hồ sơ thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, trừ hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.
   
  2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các phụ lục kèm theo tờ khai thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.
   
  3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
   
  a) Khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế;
   
  b) Hành vi quy định tại khoản 3 Điều 16; khoản 7 Điều 17 Nghị định này.
   
  4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
   
  a) Buộc khai lại và nộp bổ sung các tài liệu trong hồ sơ thuế đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều này;
   
  b) Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này."
   
  Báo quản trị |  
 • #586710   29/06/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (188)
  Số điểm: 1630
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 5 lần


  Khai sai loại tờ khai thì có được hoàn thuế GTGT hay không?

  Cảm ơn với những bạn đã chia sẻ. Bài viết của bạn đã giúp cho doanh nghiệp biết được cách hoàn lại thuế GTGT khi khai sai trong tờ khai bằng cách khai bổ sung để điều chỉnh thông tin tờ khai 01/GTGT đã khai và bổ sung thêm tờ khai 02/GTGT. Mong bài viết của bạn sẽ được nhiều người biết đến.

   
  Báo quản trị |