Khai báo tạm trú cho người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú

Chủ đề   RSS   
 • #552960 27/07/2020

  TranThao0902
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/03/2020
  Tổng số bài viết (284)
  Số điểm: 1665
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 17 lần


  Khai báo tạm trú cho người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú

  Số lượng người nước ngoài về Việt Nam ngày càng nhiều thông qua việc đi du lịch. Khi họ về Việt Nam thì phải tiến hành đăng ký tạm trú như thế nào?
   
  Tại Khoản 1 Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 quy định như sau: "Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú".
   
  Như vậy người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam phải có trách nhiệm đăng ký tạm trú. Người nước ngoài phải thông qua người quản lý hoặc người điều hành cơ sở lưu trú để thực hiện việc khai báo tạm trú. 
   
  Theo Khoản 3, Khoản 4 Điều 3 Thông tư 53/2016/TT-BCA Quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam: Người đại diện cơ sở lưu trú hoặc người được ủy quyền, người được giao trực tiếp quản lý, điều hành cơ sở lưu trú thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài đến tạm trú tại cơ sở lưu trú.
   
  - Trường hợp cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử. 
   
  - Trường hợp các cơ sở lưu trú khác thì được lựa chọn một trong hai cách thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử hoặc bằng Phiếu khai báo tạm trú. Tuy nhiên pháp luật khuyến khích việc thực hiện qua Trang thông tin điện tử.
   
  Đối với các cơ sở lưu trú cho người nước ngoài thuê để lưu trú dài hạn mà chủ cơ sở lưu trú không cư trú tại đó hoặc nhà do người nước ngoài mua, thì người đứng tên trong hợp đồng thuê hoặc hợp đồng mua nhà có trách nhiệm thực hiện khai báo tạm trú cho người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú đó.
   
  Khai báo tạm trú cho người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài
   
  - Đối tượng thực hiện: Trường hợp cơ sở lưu trú không phải là khách sạn thì được lựa chọn phương thức khai báo tạm trú cho người nước ngoài bằng phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại công an xã.
   
  Người khai báo tạm trú nộp Phiếu khai báo tạm trú trong thời hạn 12 giờ, đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa trong thời hạn là 24 giờ kể từ khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú.
   
  - Trình tự thủ tục:
   
  + Người khai báo tạm trú tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài.
   
  + Hồ sơ cần chuẩn bị
   
  Người khai báo tạm trú cần chuẩn bị 1 phiếu khai báo tạm trú của người nước ngoài theo mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA. Sau khi điền đầy đủ thông tin vào mẫu phiếu này, người khai báo tạm trú nộp Phiếu khai báo tạm trú cho trực ban Công an xã, phường, thị trấn nơi có cơ sở lưu trú.
   
  + Sau khi nộp hồ sơ, Cán bộ trực ban Công an cấp xã tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
   
  ++ Nếu nội dung Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài ghi đầy đủ thì tiếp nhập và thực hiện xác nhận.
   
  ++ Nếu nội dung Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài chưa ghi đầy đủ thì yêu cầu người khai báo tạm trú sửa đổi, bổ sung.
   
  - Khi nội dung của phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài đã đảm bảo, người khai báo tạm trú nhận lại ngay Phiếu khai báo tạm trú đã có xác nhận của trực ban Công an cấp xã.

   

   
  921 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #553049   28/07/2020

  Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam có thể tạm trú tại các cơ sở lưu trú, bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch, nhà khách, khu nhà ở cho người nước ngoài làm việc, lao động, học tập, thực tập, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà riêng hoặc cơ sở lưu trú khác theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |