Khách hàng lớn có quyền Kiểm toán hồ sơ của Bên cung cấp dịch vụ hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #591846 29/09/2022

  AnhThuLe54

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:29/09/2022
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Khách hàng lớn có quyền Kiểm toán hồ sơ của Bên cung cấp dịch vụ hay không?

  Rất nhiều Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng Vùng của các công ty lớn đều có quy định về việc được quyền Kiểm toán sổ sách của Bên cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên mình không rõ thực tế áp dụng của quyền này trong Hợp đồng với các Bên cung cấp dịch vụ tại Việt Nam là như thế nào?

  Mình đứng ở Bên cung cấp dịch vụ thì nhận thấy " Audit rights" này có rất nhiều điểm chưa hợp lý. Mong mọi người đã từng trao đổi và có kinh nghiệm giải thích rõ hơn giúp mình. 

   
  88 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn AnhThuLe54 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593210   30/10/2022

  Khách hàng lớn có quyền Kiểm toán hồ sơ của Bên cung cấp dịch vụ hay không?

  Tại điều 15 Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn về các trường hợp , loại hình nhà nước quy định báo cáo tài chính cần phải có báo cáo kiểm toán đi kèm như sau:

  Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

  a) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

  b) Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

  c) Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

  d) Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

  -  Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

  a) Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

  b) Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

  c) Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

  d) Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

  đ) Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

  Như vậy, không có thấy có quy định khách hàng có quyền được kiểm toán đối với bên cung cấp dịch vụ, trừ khi hai bên có sự thỏa thuận thống nhất.

   
  Báo quản trị |