Khác biệt nhỏ, thay đổi lớn tại các Bộ luật, Luật

Chủ đề   RSS   
 • #469238 29/09/2017

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1873 lần


  Khác biệt nhỏ, thay đổi lớn tại các Bộ luật, Luật

  Trong những năm gần đây, các Bộ luật, Luật được ban hành có khác biệt nhỏ, nhưng ít có ai để ý đó là một sự thay đổi lớn.

  Sau đây xin kể ra các Bộ luật, Luật sau đây:

  STT

  Trước đây

  Bây giờ

  1

  Luật doanh nghiệp 2005

  Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

  Luật doanh nghiệp 2014

  Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

  2

  Luật nhà ở 2005

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sở hữu nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.

  Luật nhà ở 2014

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Luật này áp dụng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến sở hữu, phát triển, quản lý, sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam.

  3

  Luật đầu tư 2005

  Điều 4. Chính sách về đầu tư

  1. Nhà đầu tư được đầu tư trong các lĩnh vực và ngành, nghề mà pháp luật không cấm; được tự chủ và quyết định hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Luật đầu tư 2014

  Điều 5. Chính sách về đầu tư kinh doanh

  1. Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà Luật này không cấm.

  4

  Luật hôn nhân và gia đình 2000

  Điều 9. Điều kiện kết hôn

  Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  1. Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;

  Luật hôn nhân và gia đình 2014

   

  Điều 8. Điều kiện kết hôn

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

  5

  Luật công chứng 2006

  Điều 3. Nguyên tắc hành nghề công chứng

  1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

  2. Khách quan, trung thực.

  3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản công chứng.

  4. Tuân theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

  Luật công chứng 2014

  Điều 4. Nguyên tắc hành nghề công chứng

  1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

  2. Khách quan, trung thực.

  3. Tuân theo quy tắc đạo đức hành nghề công chứng.

  4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng.

  6

  Bộ luật dân sự 2005

  Điều 122. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

  1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

  ....

  b) Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

  Bộ luật dân sự 2015

  Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

  1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

  c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

  7

  Bộ luật hình sự 1999

  Điều 3. Nguyên tắc xử lý

  2. Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội.

  Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017

  Điều 3. Nguyên tắc xử lý

  1. Đối với người phạm tội:

  b) Mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt giới tính, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội;

  8

  Bộ luật tố tụng dân sự 2004

  Điều 5. Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự

  2. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, các đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi các yêu cầu của mình hoặc thoả thuận với nhau một cách tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

  Bộ luật tố tụng dân sự 2015

  Điều 5. Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự

  2. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu của mình hoặc thỏa thuận với nhau một cách tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.

  9

  Bộ luật tố tụng hình sự 2003

  Điều 5. Bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật

  Tố tụng hình sự tiến hành theo nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, nam nữ, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần xã hội, địa vị xã hội. Bất cứ người nào phạm tội đều bị xử lý theo pháp luật.

   

  Bộ luật tố tụng hình sự2015

  Điều 9. Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật

  Tố tụng hình sự được tiến hành theo nguyên tắc mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt dân tộc, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần và địa vị xã hội. Bất cứ người nào phạm tội đều bị xử lý theo pháp luật.

  10

  Luật tố tụng hành chính 2010

  Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hành chính

  1. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hành chính phải tôn trọng nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân.

  Luật tố tụng hành chính 2015

  Điều 22. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng

  1. Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải tôn trọng Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân.

  11

  Luật kinh doanh bất động sản 2006

  Điều 5. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh bất động sản

  2. Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Luật kinh doanh bất động sản 2015

  Điều 4. Nguyên tắc kinh doanh bất động sản

  2. Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này.

   

  12

  Luật nghĩa vụ quân sự 1981

  Điều 3

  Công dân nam giới, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, nơi cư trú, có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

  Luật nghĩa vụ quân sự 2015

  Điều 4. Nghĩa vụ quân sự

  2. Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật này.

  13

  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008

   Điều 6. Dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài

  1. Văn bản quy phạm pháp luật có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài.

   

  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

   Điều 9. Dịch văn bản quy phạm pháp luật ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài

  Văn bản quy phạm pháp luật có thể được dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; bản dịch có giá trị tham khảo.

  14

  Luật kế toán 2003

  Điều 6. Yêu cầu kế toán

  4. Phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

  6. Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh được.

  Luật kế toán 2015

  Điều 5. Yêu cầu kế toán

  ...

  4. Phản ánh trung thực, khách quan hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

  ...

  6. Phân loại, sắp xếp thông tin, số liệu kế toán theo trình tự, có hệ thống và có thể so sánh, kiểm chứng được.

   

   
  13419 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận