Kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đối với vụ việc tại Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 8 đơn vị

Chủ đề   RSS   
 • #554536 08/08/2020

  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 77128
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 178 lần


  Kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đối với vụ việc tại Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 8 đơn vị

  Ngày 7/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thông tin về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên đối với vụ việc tại Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Đảng ủy Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC); Quận ủy Thủ Đức, Huyện ủy Bình Chánh, Huyện ủy Củ Chi.

  Về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đối với vụ việc tại Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cho biết, thực hiện thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm liên quan quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của 66 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

  Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy có văn bản báo cáo, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét theo thẩm quyền đối với một đồng chí.

  Đối với 3 đồng chí Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015 – 2020: Phan Thị Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; Bùi Xuân Cường, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải; đồng chí Tất Thành Cang, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Công trình Lịch sử TPHCM, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất kết luận phê bình.

  Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 5 đồng chí. Cụ thể là kỷ luật đồng chí Nguyễn Thị Hữu Hòa, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật đồng chí Tạ Quang Vinh, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật đồng chí Nguyễn Quốc Chiến, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Xổ số Kiến thiết TP, nguyên Trưởng Ban Vật giá, Sở Tài chính, bằng hình thức cảnh cáo. Kỷ luật đồng chí Nguyễn Thế Minh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, bằng hình thức khiển trách. Kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, bằng hình thức khiển trách.

  Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét hình thức kỷ luật đối với 6 đồng chí. Cụ thể là đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Quách Hồng Tuyến, nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải. Đồng chí Đỗ Hữu Nam, Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành, nguyên Phó Trưởng Phòng Phát triển hạ tầng, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

  Các đồng chí trên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, nhưng do đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng nên thống nhất kết luận phê bình.

  Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phê bình đối với 38 đồng chí do cùng chịu trách nhiệm liên quan việc tham mưu, tổ chức thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật; thống nhất chưa xem xét hoặc không xem xét 13 trường hợp có lý do cụ thể hoặc do đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc các trường hợp không phải là đảng viên.

  Về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với vụ việc tại Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy   Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cho biết, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tại các đơn vị, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kết luận các tổ chức đảng, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

  Tại Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; buông lỏng vai trò lãnh đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty, dẫn đến Tổng Công ty có nhiều vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất; làm ảnh hưởng đến uy tín của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên Tổng Công ty. Căn cứ các quy định của Đảng.

  Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Văn Khởi, nguyên Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; phê bình 6 đồng chí.

  Từ kết quả xem xét, xử lý, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy định số 1317-QĐ/TU ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy và các quy định khác có liên quan phù hợp với Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối.

  Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP, chỉ đạo Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn chế, khuyết điểm, vi phạm theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; giải quyết các hậu quả pháp lý (nếu có); tập hợp các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; quản lý, sử dụng nhà, đất; thực hiện các dự án và báo cáo, kiến nghị UBND TP và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kết quả giám sát của các cơ quan có thẩm quyền.

  Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND TP xử lý các vi phạm liên quan đến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Tổng Công ty theo Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

  Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan kiểm tra, tham mưu UBND TP thực hiện các thủ tục thu hồi đất đối với các nhà, đất do Tổng Công ty khai thác, sử dụng không hiệu quả; chậm triển khai và không có năng lực thực hiện dự án, để trống gây lãng phí; vi phạm các quy định pháp luật.

  Chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý công trình xây dựng sai phép, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý.

  Chỉ đạo Ban Đổi mới Quản lý Doanh nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan sớm thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Điều lệ Tổng Công ty.

  Tại Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước; chậm thực hiện khắc phục các kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và việc thực hiện, chuyển nhượng dự án Sài Gòn Gôn sai qui định. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm.

  Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy kết luận phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

  Ủy ban kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trần Hùng Việt, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; phê bình đối với 5 đồng chí.

  Tại Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kết luận Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa xây dựng nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chưa xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Chưa thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP trong công tác quản lý, sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy phê bình đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy ban kiểm tra Thành ủy phê bình đối với đồng chí Phạm Công Nghĩa, nguyên  Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty và đồng chí Trương Văn Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

  Về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với vụ việc tại Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), trên cơ sở kết luận của Thanh tra TP và các quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về thi hành kỷ luật đối với người quản lý doanh nghiệp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra, xem xét trách nhiệm, thi hành kỷ luật đối với các đảng viên có liên quan.

  Tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, lãnh đạo Tổng Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; việc quản lý công nợ; việc quản lý, sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển; chi hộ tiền trả tiền cho đối tác kinh doanh, chi hộ trả tiền thuê đất; quản lý chứng từ kế toán; hoạt động đầu tư, góp vốn; thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty giai đoạn 2013 - 2015; thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; thực hiện Dự án và thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 3 đồng chí gồm: Đồng chí Nguyễn Phước Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Đồng chí Nguyễn Đình Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Đồng chí Nguyễn An Trường, Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng Công ty, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách Tổng Công ty.

  Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận, lãnh đạo Công ty có những khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng quỹ tiền lương; nộp ngân sách khoản lợi nhuận sau phân phối; quản lý chi phí; trích nộp kinh phí công đoàn; huy động vốn; quản lý công nợ; công tác thiết kế - dự toán công trình Tòa nhà văn phòng và sử dụng Tòa nhà văn phòng IPC; quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài; thực hiện Dự án Khu Dân cư Hiệp Phước; thoái vốn theo Đề án tái cơ cấu (giai đoạn 2016 - 2017); việc cử người đại diện vốn; việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược; việc thẩm định giá và việc thực hiện dự án Khu dân cư Long Hậu, việc hợp tác với Công ty Hồng Lĩnh. Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 8 đồng chí. Đó là đồng chí Lê Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; đồng chí Mai Văn Đường, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; đồng chí Vũ Xuân Đức, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty; đồng chí Nguyễn Trường Bảo Khánh, Đảng ủy viên, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Công ty; đồng chí Phùng Đức Trí, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Phạm Xuân Trung, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Trần Đăng Linh, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Đảng ủy viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty.

  Cùng với đó là thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 đồng chí: Trương Thị Hương Giang, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty và Bùi Hải Hà, Kiểm soát viên chuyên trách Công ty. Ngoài ra còn phê bình đối với 3 đồng chí.

  Về kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với vụ việc tại Quận ủy Thủ Đức, Huyện ủy Bình Chánh, Huyện ủy Củ Chi, căn cứ các thông tin phản ánh của các cơ quan báo chí, thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi. Căn cứ kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và Kết luận của Thanh tra thành phố, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kết luận các tổ chức đảng và đảng viên tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi có khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; việc điều động, bổ nhiệm, phân công cán bộ có trường hợp chưa chưa đúng quy định; việc chỉ đạo, kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng do cơ quan báo chí phản ánh theo Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy chưa đạt yêu cầu; một số đảng viên chưa thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy. Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ TP quyết định, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Trương Văn Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Củ Chi.

  Đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thủ Đức và đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Thành ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và trách nhiệm đảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất không kỷ luật, phê bình.

  Ban Thường vụ Thành ủy phê bình rút kinh nghiệm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Củ Chi, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

  Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với 5 đảng viên gồm: đồng chí Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức; đồng chí Lê Hữu Thành, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Thủ Đức; đồng chí Trần Phú Lữ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài Phú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi; đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

  Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phê bình đối với 3 đảng viên tại quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh. Đồng thời, các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi đang tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với 21 tổ chức đảng và 155 đảng viên (quận Thủ Đức có 8 tổ chức đảng và 67 đảng viên; huyện Bình Chánh có 7 tổ chức đảng và 55 đảng viên; huyện Củ Chi có 6 tổ chức đảng và 33 đảng viên) có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng.

  Theo Trang thông tin điện tử Đảng bộ TP.HCM

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  1325 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận