Kết luận về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ĐHQG

Chủ đề   RSS   
 • #603846 07/07/2023

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2077)
  Số điểm: 71341
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1531 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Kết luận về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ĐHQG

  Ngày 06/7/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 261/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia.

  Theo đó, chiều ngày 30/6/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia (ĐHQG). Từ đó, có một số kết luận như sau:

  Thứ nhất, chủ trương của Đảng, Nhà nước là phát triển các ĐHQG trở thành trung tâm đào tạo hàng đầu của cả nước, cạnh tranh được với các đại học quốc tế, giải quyết vấn đề nguồn nhân lực của vùng, ngành, lĩnh vực, đáp ứng mục tiêu phát triển của đất nước.

  Xem và tải Thông báo 261/TB-VPCP

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/07/thong-bao-261-tb-vpcp-2023-ket-luan-ve-du-thao-nghi-dinh-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-dh-quoc-gia.pdf

  Thứ hai, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ĐHQG cần phải là nghị định khung:

  - Giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện có và có các cơ chế, chính sách, quy định mới, đột phá nhằm tạo môi trường pháp lý, không gian để các trường phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát triển, hội nhập ngang tầm quốc tế, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nhân tài cho đất nước.

  - Làm rõ địa vị pháp lý, mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế, bộ máy, tổ chức, thẩm quyền, sứ mệnh của ĐHQG. Các trường đại học trong ĐHQG phải tạo thành một hệ sinh thái.

  - Quy định về tiêu chí đánh giá (về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo,...) để đạt tiêu chuẩn ĐHQG từ mô hình hai ĐHQG hiện nay và hài hòa với các tiêu chí quốc tế.

  Thứ ba, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với ĐHQG Hà Nội, ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, thống nhất giải quyết các vướng mắc trong ban hành Quy chế đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7/2023.

  Xem chi tiết tại Thông báo 261/TB-VPCP ngày 06/7/2023.

  Xem và tải Thông báo 261/TB-VPCP

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/07/thong-bao-261-tb-vpcp-2023-ket-luan-ve-du-thao-nghi-dinh-nhiem-vu-va-quyen-han-cua-dh-quoc-gia.pdf

   
  54 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận