Kết luận Chính phủ về việc thành lập sàn giao dịch BĐS, việc làm, KHCN

Chủ đề   RSS   
 • #605056 28/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2007)
  Số điểm: 65496
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1711 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Kết luận Chính phủ về việc thành lập sàn giao dịch BĐS, việc làm, KHCN

  Văn phòng Chính phủ ngày 26/8/2023 vừa qua đã có Thông báo 354/TB-VPCP năm 2023 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc thành lập các sàn giao dịch: bất động sản và quyền sử dụng đất, việc làm và khoa học công nghệ.
   
  ket-luan-chinh-phu-ve-viec-thanh-lap-san-giao-dich-bds-viec-lam-khcn
   
  Cụ thể, Sau khi nghe báo cáo của Bộ LĐTBXH, Bộ TN&MT, Bộ Xây dựng và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà kết luận như sau:. 
   
  (1) Chưa thật sự cần thiết thành lập các sàn giao dịch BĐS, lao động và KHCN
   
  - Thực tế hiện nay, thị trường bất động sản, quyền sử dụng đất, việc làm và khoa học công nghệ đang hình thành và có xu hướng phát triển mạnh mẽ trên cơ sở nền tảng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. 
   
  - Sự hình thành và phát triển của các giao dịch này phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
   
  - Tuy nhiên, hoạt động giao dịch bất động sản, quyền sử dụng đất, việc làm và khoa học công nghệ mới chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của thị trường.
   
  - Chưa có cơ sở pháp lý cụ thể, chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ cho việc ứng dụng, phát triển và quản lý đảm bảo hoạt động hiệu quả, công khai và minh bạch của các giao dịch này.
   
  (2) Tiếp tục hoàn thiện hệ thống sàn giao dịch trình lại Chính phủ ngày 08/9/2023
   
  Để thị trường bất động sản, quyền sử dụng đất, việc làm và khoa học công nghệ hoạt động công khai, minh bạch, giảm thiểu rủi ro, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí và phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, cụ thể là đẩy mạnh phát triển và hoạt động hiệu quả hệ thống các sàn giao dịch nói trên, yêu cầu: 
   
  - Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, trong phạm vi, chức năng quản lý của Bộ, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo.
   
  - Trong đó, đánh giá kỹ cơ sở chính trị, pháp lý, thực trạng, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp ứng dụng, phát triển, quản lý hoạt động giao dịch bất động sản (bao gồm bất động sản là quyền sử dụng đất), việc làm và khoa học công nghệ phù hợp với phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.
   
  - Đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo hình thức phù hợp để làm cơ sở phát triển, ứng dụng và quản lý hoạt động giao dịch bất động sản (bao gồm bất động sản là quyền sử dụng đất), việc làm, khoa học công nghệ phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 8/9/2023.
   
  Xem thêm Thông báo 354/TB-VPCP năm 2023 ban hành ngày 26/8/2023
   
  101 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (30/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận