Kết luận 48/KL-TW: Tinh gọn bộ máy cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Chủ đề   RSS   
 • #598530 06/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66310
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Kết luận 48/KL-TW: Tinh gọn bộ máy cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

  Ngày 30/01/2023 Bộ Chính trị vừa có Kết luận 48/KL-TW năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
   
  Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:
   
  ket-luan-48-kl-tw-tinh-gon-bo-may-cap-huyen-cap-xa-giai-doan-2023-2030
   
  (1) Tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021
   
  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; tổng kết những vấn đề đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng trong giai đoạn 2019 - 2021 để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
   
  (2) Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030
   
  Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị.
   
  Đồng thời, xác định rõ đối tượng, lộ trình sắp xếp và phải bảo đảm sự đồng thuận của Nhân dân. 
   
  Khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính tinh gọn, phù hợp với thực tiễn địa phương (kể cả các đơn vị hành chính đã bảo đảm tiêu chuẩn). 
   
  Ngoài ra, không bắt buộc thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn trước, ổn định từ lâu, có vị trí biệt lập, có các yếu tố đặc thù và các đơn vị hành chính nông thôn đã được quy hoạch thành đơn vị hành chính đô thị.
   
  (3) Tiêu chuẩn sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
   
  - Đến năm 2025: Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời đáp ứng được cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định.
   
  + Cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định.
   
  + Cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.
   
  - Đến năm 2030: Hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định.
   
  + Cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định.
   
  + Cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.
   
  (4) Lộ trình sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư 
   
  Quy định rõ việc sử dụng và lộ trình sắp xếp số lượng biên chế cán bộ, công chức và số lượng cấp phó của các đơn vị hành chính dôi dư sau sắp xếp; về định mức phân bổ ngân sách đối với các đơn vị hành chính sau sắp xếp.
   
  Về thời gian hưởng các chế độ, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các đơn vị hành chính sau khi thực hiện sắp xếp; về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản cho các địa phương được bổ sung cân đối ngân sách trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
   
  Xem chi tiết Kết luận 48/KL-TW năm 2023 ngày 30/01/2023.
   
  248 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận