Kết hôn trái pháp luật là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #553602 30/07/2020

  Kết hôn trái pháp luật là gì?

  Kết hôn trái pháp luật là hình thức kết hôn không được pháp luật thừa nhận mặc dù trong chừng mực nào đó hành vi kết hôn này có tuân thủ pháp luật. Kết hôn trái pháp luật là kết hôn phạm vào các điều mà luật cấm. Theo nghĩa này, các hành vi vi phạm điều cấm của pháp luật đều là kết hôn trái pháp luật. Cách hiểu này chưa thể hiện hết nội hàm của khái niệm kết hôn trái pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo khoản 6 điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: "Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này".

  Theo quy định trên, kết hôn trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật. Kết hôn trái pháp luật là việc kết hôn có đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng ở thời điểm kết hôn một hoặc cả hai bên tham gia việc kết hôn vi phạm các điều kiện kết hôn do luật định. Nói cách khác, việc kết hôn này được cơ quan hộ tịch cấp Giấy chứng nhận kết hôn nhưng việc kết hôn đó không làm phát sinh quan hệ vợ chồng giữa nam và nữ do vi phạm các điều kiện do luật định. Việc kết hôn trái pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và không được nhà nước bảo hộ như việc kết hôn hợp pháp.

   
  8800 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #554182   31/07/2020

  1. Luật Hôn nhân và gia đình 2014  quy định về các hành vi bị cấm:– Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;

   
  – Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
   
  – Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
   
  – Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;
   
  – Yêu sách của cải trong kết hôn;
   
  – Cưỡng ép ly hôn, lừa dối ly hôn, cản trở ly hôn;
   
  – Thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi;
   
  – Bạo lực gia đình;
   
  – Lợi dụng việc thực hiện quyền về hôn nhân và gia đình để mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc có hành vi khác nhằm mục đích trục lợi.
   
  Người nào nếu có hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định Pháp luật, có thể bị truy cứu trách nhiệm hành chính hay trách nhiệm hình sự tùy vào mức độ, tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm.
   
  Như vậy, Kết hôn trái pháp luật theo Luật quy định là: 
  – Theo Khoản 6 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014: Kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định Luật này (vi phạm về độ tuổi, vi phạm về sự tự nguyện, bị mất năng lực hành vi dân sự hay thuộc các trường hợp bị cấm..)
   
  Khi kết hôn, các bên nam nữ phải tuân thủ các điều kiện được pháp luật quy định, không vi phạm các trường hợp cấm thì hôn nhân mới được coi là hợp pháp, giữa các bên mới phát sinh và tồn tại quan hệ vợ chồng đúng nghĩa. Nếu các bên nam, nữ quyết định kết hôn mà không tuân thủ các quy định của pháp luật thì hôn nhân sẽ không được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn KieuOanh1998 vì bài viết hữu ích
  haingood1812 (13/11/2020)