Kể từ ngày 01/01/2021 doanh nghiệp không cần đăng ký bảng lương với cơ quan nhà nước có thảm quyền

Chủ đề   RSS   
 • #579462 18/01/2022

  Kể từ ngày 01/01/2021 doanh nghiệp không cần đăng ký bảng lương với cơ quan nhà nước có thảm quyền


  Theo quy định cụ tại Bộ Luật lao động 2012 thì khi xây dựng thang lương, bảng lương cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Thì người sử dụng lao động phải thực hiện việc gửi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký. 
  Cụ thể tại Điều 93 Bộ Luật lao đông 2012 quy định như sau:
  "Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động
  1. Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
  2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động."
  Tuy nhiên kề từ ngày 01/01/2021 thì khi xây dựng thang lương, bảng lương người sử dụng lao động không cần phải thực hiện việc đăng ký thang bảng lương này với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nữa. Việc này, giúp giảm bớt áp lực về các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp. Đây được xem là quy định mới và dần cởi mở hơn loại bỏ các thủ tục không cần thiết tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp.
  Tại Điều 93 Bộ Luật lao động 2019 quy định:
  "Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động
  1. Người sử dụng lao động phải xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi trong hợp đồng lao động và trả lương cho người lao động.
  2. Mức lao động phải là mức trung bình bảo đảm số đông người lao động thực hiện được mà không phải kéo dài thời giờ làm việc bình thường và phải được áp dụng thử trước khi ban hành chính thức.
  3. Người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở khi xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
  Thang lương, bảng lương và mức lao động phải được công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện."
   
   
  362 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579465   19/01/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Kể từ ngày 01/01/2021 doanh nghiệp không cần đăng ký bảng lương với cơ quan nhà nước có thảm quyền

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Theo luật lao động cũ, nộp thang bảng lương là một trách nhiệm bắt buộc trong việc xây dựng thang bảng lương của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để loại bỏ những vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến doanh nghiệp thông qua hành vi này, mà việc nộp thang bảng lương được loại bỏ, giúp cho doanh nghiệp chủ động hơn trong việc kiểm soát áp dụng quy định.

   
  Báo quản trị |