Kế toán tại Ban Quản lý dự án - Hỏi về quy định mới theo TT72/2017/TT-BTC

Chủ đề   RSS   
 • #489418 13/04/2018

  Kế toán tại Ban Quản lý dự án - Hỏi về quy định mới theo TT72/2017/TT-BTC

  Mình Làm việc tại Ban Quản lý dự án thuộc nhóm II theo TT72/2017/TT-BTC. Hiện nay áp dụng theo thông tư này mình có một số thắc mắc muốn hỏi và trao đổi với mọi người như sau:

  Về dự toán năm 2018 mình được duyệt trong đó có 1 số khoản về chi khen thưởng, phúc lợi tập thể, chi mua sắm tài sản, chi học phí lệ phí đào tạo, đi tập huấn...không được duyệt dự toán mà Sở Tài chính bảo đơn vị tự trích lập các quỹ để chi. Tuy nhiên hiện đơn vị mình chưa trích lập quỹ, mình muốn hỏi việc trích lập quỹ đó thực hiện như thế nào (các thủ tục để trích lập) và nguồn tiền trích lập lấy theo số tiền nào. Hiện đv mình đang có số dư tiền gửi thực tế (nguồn thu trừ đi chi) năm 2017 là 5 tỷ, dự toán đã được duyệt năm 2018 là 2 tỷ. Vậy số tiền trích được tính như thế nào? Và sau khi trích lập quỹ để chi được từ quỹ này đơn vị cần làm những thủ tục gì để kho bạc chấp nhận thanh toán (vì không có trong dự toán).

   

   

   
  1970 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận