Kê khai thuế GTGT trực tiếp được thực hiện ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #594177 25/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Kê khai thuế GTGT trực tiếp được thực hiện ra sao?

  Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa, dịch vụ là một phương pháp tính thuế để nộp theo tỷ lệ dựa trên doanh thu từng ngành nghề kinh doanh. 
   
  Với cách tính thuế này, doanh nghiệp chỉ cần có doanh thu là phải đóng thuế GTGT mà không cần phụ thuộc hay quan tâm mức thuế VAT đầu vào là bao nhiêu. Vậy kê khai thuế GTGT trực tiếp được thực hiện ra sao?
   
  ke-khai-thue-gtgt-truc-tiep-duoc-thuc-hien-ra-sao
   
  1. Đối tượng thực hiện kê khai theo phương pháp trực tiếp
   
  Đối tượng thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp chủ yếu là các cơ sở kinh doanh có hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.
   
  Các đối tượng khác không kinh doanh hoạt động mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bao gồm:
   
  – Hộ, cá nhân kinh doanh.
   
  – Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hàng năm từ dưới mức một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
   
  – Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
   
  – Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng phát sinh doanh thu tại Việt Nam và chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định về thuế hiện hành.
   
  – Các tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.
   
  2. Phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT 
   
  Căn cứ Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định phương pháp tính trực tiếp trên GTGT được thực hiện như sau:
   
  (1) Công thức tính thuế trực tiếp đối với vàng, bạc, đá quý.
   
  Áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý:
   
   

  Thuế phải nộp = GTGT thực tế (X) thuế suất thuế GTGT 

   
  GTGT của vàng, bạc, đá quý = đầu ra trừ (-) đầu vào.
   
  * Giá thanh toán bán ra là giá ghi trên hóa đơn, bao gồm:
   
  - Tiền công chế tác (nếu có).
   
  - Thuế GTGT.
   
  - Các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.
   
  * Giá thanh toán mua vào được xác định = giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, (đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng).
   
  Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh GTGT âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào GTGT dương (+) của vàng, bạc, đá quý. 
   
  Trường hợp không có phát sinh GTGT dương (+) hoặc GTGT dương (+) không đủ bù trừ GTGT âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào GTGT của kỳ sau trong năm. 
   
  Kết thúc năm dương lịch, GTGT âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau.
   
  (2) Công thức tính thuế trực tiếp cho đối tượng khác.
   

  Thuế GTGT = tỷ lệ % (X) với doanh thu

   
  Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:
   
  - Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%.
   
  - Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%.
   
  - Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%.
   
  - Hoạt động kinh doanh khác: 2%.
   
  Theo đó, doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền thực tế ghi trên hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
   
  Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.
   
  Cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với các mức tỷ lệ theo quy định.
   
  Trường hợp người nộp thuế không xác định được doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh thì áp dụng mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.
   
  (3) Phương pháp tính thuế đối với hộ gia đình, cá nhân.
   
  Đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khoán, cơ quan thuế xác định doanh thu, thuế GTGT phải nộp theo tỷ lệ % trên doanh thu của hộ khoán theo hướng dẫn tại mục (2), căn cứ vào:
   
  - Tài liệu, số liệu khai thuế của hộ khoán.
   
  - Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế.
   
  -  Kết quả điều tra doanh thu thực tế.
   
  -  Ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường.
   
  Trường hợp hộ, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán kinh doanh nhiều ngành nghề thì cơ quan thuế xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ của hoạt động kinh doanh chính.
   
  Trên đây là sơ lược cách tính thuế GTGT theo phương thức trực tiếp đối với 3 đối tượng khác nhau là sản xuất kinh doanh vàng, bạc, đá quý, các đối tượng khác thực hiện tính trực tiếp và cuối cùng là hộ gia đình, cá nhân. 
   
  5612 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594190   25/11/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Kê khai thuế GTGT trực tiếp được thực hiện ra sao?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Mình bổ sung thêm quan điểm như sau: Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

  Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ % trên doanh thu đối với hai loại doanh thu này. 

  Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ % trên doanh thu đối với hai loại doanh thu này.

  – Cơ sở sản xuất kinh doanh phải khai thuế theo từng nhóm lĩnh vực, ngành nghề tương ứng với từng mức tỷ lệ theo quy định nêu trên.

  – Trường hợp không xác định được doanh thu theo từng nhóm lĩnh vực, ngành nghề có tỷ lệ thuế GTGT khác nhau do không tách riêng được thì phải áp dụng mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành mà cơ sở sản xuất kinh doanh đó tham gia.

  – Tương tự, nếu một hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm các hoạt động tại nhiều nhóm ngành nghề có tỷ lệ thuế GTGT khác nhau thì phải áp dụng mức tỷ lệ cao nhất của các nhóm ngành liên quan đến hợp đồng trọn gói đó để xác định số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn minhtai99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/11/2022) ngosontung.lasun@gmail.com (18/10/2023)
 • #594248   27/11/2022

  Kê khai thuế GTGT trực tiếp được thực hiện ra sao?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Mình xin chia sẻ các trường hợp cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC, bao gồm:
   
  a) Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.
   
  b) Doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
   
  Doanh nghiệp mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
   
  Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
   
  c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.
   
  d) Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
   
  đ) Tổ chức kinh tế khác hạch toán được thuế GTGT đầu vào, đầu ra không bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tathao123 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)
 • #594467   28/11/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (442)
  Số điểm: 3365
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Kê khai thuế GTGT trực tiếp được thực hiện ra sao?

  Cảm ơn tác giả đã chia sẻ bài viết hay và hữu ích nhé. Theo thông tin mình cũng có tìm hiểu được thì hỗ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp như thông tin mà tác giả có chia sẽ ở bài viết. Mong rằng tác giả sẽ chia sẻ nhiều bài viết hay hơn nữa nhé

   
  Báo quản trị |