Kê khai, quyết toán thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Chủ đề   RSS   
 • #514361 26/02/2019

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Kê khai, quyết toán thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

  Công ty có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh có thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại tỉnh Ninh Thuận. Chi nhánh này là cơ sở sản xuất. Công ty muốn hỏi: Báo cáo tài chính cuối năm công ty mẹ kê khai và nộp như thế nào? Chi nhánh có phải nộp báo cáo tài chính cho cục thuế Bình Thuận không? Chi nhánh có phải kê khai quyết toán thuế TNDN cho Bình Thuận không? Quyết toán thuế TNCN công ty mẹ và chi nhánh kê khai thế nào? Công ty muốn tăng vốn điều lệ công ty bằng lợi nhuận sau thuế thì công ty có phải kê khai và nộp khoản thuế nào không?

   

   
  1854 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #516831   15/04/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1922)
  Số điểm: 13429
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  - Về việc báo cáo tài chính thì đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc sẽ không phải làm báo cáo tài chính mà sẽ do công ty thực hiện báo cáo tài chính chung cho hoạt động của công ty và chi nhánh, nộp tại cơ quan thuế của công ty. Nội dung này có thể xem ở Công văn 4483/TCT-CS về lập và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế do Tổng cục Thuế ban hành.

  Căn cứ các quy định nêu trên, các chi nhánh hạch toán phụ thuộc có trụ sở ở địa phương khác tỉnh với trụ sở chính của Công ty mẹ lập báo cáo hoạt động "kinh doanh gửi về Công ty mẹ ở trụ sở chính. Công ty mẹ căn cứ vào đó lập báo cáo tài chính tổng hợp (báo cáo tài chính hợp nhất) cho toàn bộ doanh nghiệp tại trụ sở chính và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương có trụ sở chính. Còn chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải lập báo cáo tài chính gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý chi nhánh."

  - Về quyết toán thuế TNCN thì nếu chi nhánh có thực hiện chi trả thu nhập trực tiếp cho người lao động thì chi nhánh sẽ phải quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, trường hợp công ty mẹ tự chi trả thuế Thu nhập cá nhân cho người lao động thì công ty mẹ sẽ thực hiện quyết toán.

  - Về việc tăng vốn điều lệ bằng lợi nhuận sau thuế thì chưa làm phát sinh nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, cổ đông/thành viên góp vốn của công ty. Nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân chỉ phát sinh khi cổ đông, thành viên góp vốn bán số cổ phần của mình.

   

   
  Báo quản trị |