Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh

Chủ đề   RSS   
 • #603838 07/07/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2018)
  Số điểm: 65770
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1715 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh

  Bộ trưởng Bộ KHCN đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-BKHCN Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
   
  Theo đó, kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đối với cấp tỉnh thực hiện theo kế hoạch ứng phó như sau:
   
  ke-hoach-ung-pho-su-co-buc-xa-va-hat-nhan-cap-tinh
   
  (1) Quy định chung cấu trúc kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh
   
  - Trình bày phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng kế hoạch ứng phó sự cố.
   
  - Giải thích khái niệm, thuật ngữ được dùng trong kế hoạch ứng phó sự cố.
   
  - Trình bày thông tin liên quan tới danh sách, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố và tổ chức, cá nhân hỗ trợ.
   
  - Liệt kê các kế hoạch ứng phó sự cổ khác có liên quan như ứng phó sự cố đối với thiên tai, phòng cháy chữa cháy có hiệu lực trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
   
  (2) Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh
   
  Trình bày danh mục các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trung ương và địa phương ban hành có liên quan và trích dẫn nội dung chính của các văn bản đó.
   
  (3) Phân tích nguy cơ gây ra sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh
   
  - Căn cứ vào nhóm nguy cơ quy định tại Phụ lục i của Thông tư này, phân tích các nguy cơ, các tình huống và hậu quả do sự cố gây ra.
   
  - Phân tích các nguy cơ liên quan tới mất an ninh đối với nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.
   
  (4) Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố
   
  - Quy định rõ cơ cấu tổ chức và trình bày sơ đồ tổ chức ứng phó sự cố;
   
  - Quy định chi tiết trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân theo các yêu cầu của việc chuẩn bị và ứng phó sự cố, cụ thể: cơ cấu và thành phần của Ban chỉ huy; trách nhiệm của Ban chỉ huy; trách nhiệm của từng thành viên ương Ban chỉ huy; trách nhiệm của Trưởng Ban chỉ huy; trách nhiệm của tổ chức tham gia và trách nhiệm của tổ chức hỗ trợ.
   
  Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố phải cụ thể hóa các yêu cầu tương ứng được quy định tại Mục 1 Chương II của Thông tư này.
   
  (5) Hoạt động ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh
   
  - Áp dụng các nguyên tắc ứng phó sự cố theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này vào hoạt động ứng phó sự cố.
   
  - Xây dựng cơ chế điều hành trong quá trình ứng phó sự cố.
   
  - Xây dựng phương án huy động nhân lực và trang thiết bị ứng phó phù hợp với mức báo động.
   
  - Thiết lập các giai đoạn ứng phó cơ bản bao gồm các nội dung theo hướng dẫn trong Phụ lục VII của Thông tư này.
   
  - Xây dựng cách thức, nội dung thông báo các thông tin liên quan tới tiến trình ứng phó sự cố cho tổ chức tham gia ứng phó sự cổ, phương tiện thông tin đại chúng trong quá trình ứng phó sự cổ theo hướng dẫn được quy định trong Phụ lục VIII của Thông tư này;
   
  - Xây dựng quy định về thông báo, trợ giúp và yêu cầu trợ giúp tới các địa phương khác có liên quan trong ứng phó sự cố.
   
  (6) Phụ lục kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh
   
  - Danh sách và địa chỉ liên lạc chi tiết của Ban chỉ huy, tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố.
   
  - Tài liệu phục vụ cho công tác ứng phó sự cổ như: mẫu thông báo và tiếp nhận thông tin; xác định mức độ báo động và mức độ điều động lực lượng ứng phó; điều động và bổ nhiệm người chỉ huy hiện trường.
   
  - Một số chỉ dẫn và hướng dần như: chỉ dẫn cung cấp thông tin trong ứng phó sự cố; hướng dẫn bảo đảm an toàn cho công chúng và nhân viên ứng phó sự cố khi sự cố xảy ra; khuyến cáo về khoanh vùng an toàn cho sự cố.
   
  - Cãn cử theo quy định về phục hồi môi trường tại Điều 25 của Thông tư này, xây dựng quy trình đưa ra quyết định kết thúc hoạt động ứng phó, mục tiêu cần đạt được khi lập kế hoạch khôi phục dài hạn.
   
  - Xây dựng kịch bản và quy trình ứng phó cụ thể cho các tình huống sự cố trên cơ sở phân tích nguy cơ gây ra sự cố trên địa bàn tỉnh.
   
  - Xây dựng các mẫu báo cáo.
   
  - Xây dựng nhật ký ứng phó sự cố.
   
  Xem thêm Thông tư 12/2023/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 18/8/2023.
   
  129 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận