Kế hoạch thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng 2017

Chủ đề   RSS   
 • #468195 20/09/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1689 lần


  Kế hoạch thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức trong cơ quan Đảng 2017

  Cụ thể, Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương ban hành Kế họach 99-KH/BTCTW về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội 2017 với các nội dung chính:

   

  1. Phạm vi áp dụng:

  Các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ Trung ương đến cơ sở.

  2. Đối tượng áp dụng

  Đối với trường hợp dự thi nâng ngạch công chức:

  - Cán bộ, công chức hiện đang công tác, làm việc ở trong các cơ quan tham mưu của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương.

  - Cán bộ, công chức hiện đang công tác, làm việc ở các cấp ủy trực thuộc Trung ương.

  Lưu ý: Cán bộ, công chức dự thi ở từng ngạch công chức cần đảm bảo đúng vị trí, đối tượng và đủ tiêu chuẩn theo các quy định tại Nghị quyết 39-NQ/TW năm 2015Thông tư 05/2017/TT-BNV.

  Đối với trường hợp dự xét thăng hạng viên chức:

  - Viên chức hiện đang công tác, làm việc ở các cơ quan tham mưu của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

  - Viên chức hiện đang công tác, làm việc ở các cấp ủy trực thuộc Trung ương; các đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

  Khi viên chức dự xét thăng hạng chức danh, cần đảm bảo đúng tiêu chuẩn, yêu cầu vị trí theo quy định của Luật viên chức, các văn bản hướng dẫn đối với từng chức danh viên chức và quy định tại Quyết định 1696-QĐ/BTCTW.

  3. Thời gian tổ chức thi nâng ngạch và xét thăng hạng

  Thời gian tổ chức thi nâng ngạch: tháng 11/2017 tại Hà Nội

  Thời gian tổ chức xét thăng hạng: tháng 11/2017 tại 3 Hội đồng: Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Báo nhân dân.

  4. Đề thi

  Bao gồm 2 môn:

  - Kiến thức chung

  - Chuyên môn nghiệp vụ

  (Áp dụng đối với ngạch chuyên viên chính)

  5. Phí dự thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức

  Căn cứ Thông tư 228/2016/TT-BTC.

  Xem chi tiết Kế họach tại file đính kèm.

   
  6393 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận